nieuws

Dollar zit omzet verzekeraars wereldwijd dwars

Archief 1206

Dollar zit omzet verzekeraars wereldwijd dwars

Verzekeraars hebben vorig jaar gecorrigeerd voor inflatie wereldwijd 3,8% meer premie geboekt dan in 2014, zo heeft Swiss Re becijferd. Afgezet in dollars tegen de actuele wisselkoersen is het beeld minder rooskleurig, want dan resteert voor verzekeringsmaatschappijen een krimp.

In totaal is voor 4.554 miljard dollar aan verzekeringspremies ontvangen; gemiddeld wordt er 621 dollar premie betaald per hoofd van de bevolking. De meeste groei wordt geboekt in de levensector (4,0%), al is die groei minder dan in 2014 door afnemende vraag in de meer ontwikkelde markten. In Schade is de groei gestegen tot 3,6% (2,4%) dankzij sterke toenames in de meer ontwikkelde Aziatische markten, Noord-Amerika en West-Europa. Swiss Re tekent in zijn jaarlijkse rapport aan dat de premieontwikkeling is berekend inclusief inflatiecorrectie. Op basis van de koers van de Amerikaanse dollar krimpt de premieomzet met 4,2%. “Dat zou je kunnen zien als een teken van zwakte van de verzekeringssector, maar de daling wordt louter veroorzaakt door een wereldwijde daling van de valutakoersen ten opzichte van de dollar.”

China grote groeier
De levenomzet heeft het met name in West-Europa moeilijk: daar is de groei ingezakt tot 1,3%, tegen nog 5,8% in 2014. Die wordt gecompenseerd door een sterke toename (12%) in de opkomende markten, waar vooral in China het levenbedrijf floreert. De schadeomzet groeit weer in West-Europa (+1,5%), na jaren van stagnatie. Ook op dit vlak is China een belangrijke groeimarkt, met 7,8% meer premie dan in 2014.
De Zwitserse herverzekeraar verwacht de komende jaren meer groei in levensverzekeringen, maar minder groei in Schade, mede door (te) lage premieniveaus en minder groei in internationale handelsactiviteiten. De laatste factor heeft vooral impact op transport- en kredietverzekeringen.

Nederland net buiten top 10
Nederland is de elfde verzekeringsmarkt van de wereld; het premievolume is gecorrigeerd voor inflatie met 1,4% gekrompen tot 80,6 miljard dollar. De Nederlandse markt is goed voor 1,77% van alle verzekeringspremies die er wereldwijd worden betaald. De Verenigde Staten vormen met 1.316 miljard dollar premie veruit de grootste verzekeringsmarkt met een aandeel van 29%. Japan (450 miljard) en China (387 miljard) zijn op ruime afstand tweede en derde.
Per hoofd van de bevolking wordt in ons land jaarlijks 4.763 dollar betaald aan premies: in zes landen is dat bedrag hoger. De Kaaiman Eilanden spannen de kroon: daar gaat per persoon elk jaar meer dan 12.600 dollar richting verzekeraars. De gemiddelde Nigeriaan is het minste kwijt: de totale jaarpremie ligt daar op 7 dollar en 80 cent.

Reageer op dit artikel