nieuws

DNB en AFM vragen branche om advies over ‘toezicht light’

Archief 2558

DNB en AFM vragen branche om advies over ‘toezicht light’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) vragen aan marktpartijen om te reageren op voorstellen voor een toegankelijker toezichtregiem voor innovatieve financiële diensten. Met de voorstellen willen de toezichthouders meer ruimte geven aan innovatie die de concurrentie en efficiëntie in de financiële sector moeten bevorderen. Gedacht wordt onder meer aan een gecontroleerde proeftuin en aan een vergunning onder voorwaarden.

AFM en DNB lanceren vandaag op hun beider websites een gezamenlijke InnovationHub waar nieuwe en bestaande innovatieve marktpartijen met de toezichthouders in contact kunnen komen over vraagstukken op het gebied van financiële innovatie en regulering. Op de de hub staat ook een discussiedocument. In het document vragen de toezichthouders aan de markt om mee te denken over een aantal mogelijkheden voor aanpassingen in het toezicht die kunnen bijdragen aan verantwoorde innovatie in de financiële sector. Het moet AFM en DNB helpen bij het ontwikkelen van het juiste beleid en dit af te stemmen met toezichthouders en regelgevers in binnen- en buitenland.

Proeftuin
In het discussiedocument presenteren AFM en DNB een aantal scenario’s voor de mogelijke gevolgen van innovatie voor de financiële sector en verkennen ze een aantal aanpassingen binnen- en buiten de bestaande wet- en regelgeving. Bij die laatste aanpassingen gaat het vooral om de instelling van een ‘regulatory sandbox’, een soort ‘proeftuin’ die neerkomt op een gecontroleerde omgeving voor het testen van innovatieve financiële producten en bedrijfsmodellen, naar voorbeeld van het initiatief dat de Britse collega-toezichthouder FCA recent nam.

Binnen de bestaande regelgeving wordt gekeken naar aanpassingen bij de vergunningverlening. Zo worden opties voorgelegd over het verstrekken van een vergunning onder voorwaarden en een vrijwillige bankvergunning (‘opt-in’). AFM en DNB zullen bij de verwerking van de inzendingen nadrukkelijk ook de internationale context betrekken, aangezien bijvoorbeeld bij het verstrekken van een bankvergunning ook het Europese bankentoezicht vanuit Frankfurt betrokken is.

Marktpartijen kunnen tot 1 september via de InnovationHub reageren op het discussiedocument, waarbij de reacties – als de inzenders daar geen bezwaar tegen hebben – daar ook worden gepubliceerd

Reageer op dit artikel