nieuws

Dijsselbloem roept hulp branche in voor transparanter toezicht

Archief 2556

Dijsselbloem roept hulp branche in voor transparanter toezicht

Minister Dijsselbloem van Financiën start een internetconsultatie van het concept wetsvoorstel  voor een transparanter toezicht op financiële markten. Meer transparantie moet financiële instellingen in de optiek van de minister aanzetten tot betere naleving en geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) de mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de resultaten van het toezicht. 

De minister kondigde al eerder in een Kamerbrief aan te overwegen de Wet financieel toezicht (Wft) te willen aanpassen. Dit naar aanleiding van een advies van de Raad van State waaruit bleek dat de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de Wft in toenemende mate onder druk staat door ontwikkelingen op het terrein van het financieel recht sinds de totstandkoming van de Wft.

Openbare waarschuwingen
Dijsselbloem wil met zijn wetsvoorstel de toezichthouders meer mogelijkheden geven om openbare waarschuwingen te geven, instellingen te vergelijken en bij naam te noemen bij het bekendmaken van onderzoeksresultaten. Ook moeten de toezichthouders als het aan de minister ligt meer de vrije hand krijgen om reacties te geven op mededelingen die instellingen doen over het toezicht en om kerncijfers van banken te publiceren. Daarvoor is een wijziging van de Wet op het financieel toezicht nodig. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 31 juli hun visie op dit plan geven via http://www.internetconsultatie.nl/transparantiewet.

Reageer op dit artikel