nieuws

Winst bij Aegon gehalveerd

Archief 2872

Winst bij Aegon gehalveerd

Aegon heeft flink last gehad van de volatiele financiële markten in de eerste maanden dit jaar. De verzekeraar maakte over het eerste kwartaal van 2016 een nettowinst van € 143 miljoen bekend, meer dan een halvering ten opzichte van dezelfde periode in 2015 toen nog een winst van € 289 miljoen werd geboekt.

De winst stond vooral onder druk door een achterblijvend rendement in Amerika op alternatieve beleggingen en hedges waardoor er  € 358 miljoen op fair value items afgeboekt moest worden. Ook de Solvency II ratio nam af tot 155% op pro-forma basis: de kapitaalgroei en het effect van de herverzekering van de lijfrenteportefeuille in het Verenigd Koninkrijk werden tenietgedaan door negatieve marktontwikkelingen, het voorgenomen slotdividend over 2015 en de inkoop van eigen aandelen.
De nieuwe verkopen levensverzekeringen namen met 11% af tot € 266 miljoen door lagere verkopen in Azië en Polen. De verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalde met 15% tot € 286 miljoen, vooral door daling in de VS. De marktconforme waarde van de nieuwe productie daalde tot € 133 miljoen door lagere verkopen levensverzekeringen en lagere rente.

Pensioenen
Aegon had echter ook positieve berichten. Het onderliggend resultaat stijgt tot € 462 miljoen. De verzekeraar zag opnieuw sterke verkopen in fee-based activiteiten. Met name de verkoop van pensioenen in de VS en producten voor vermogensbeheer blijft sterk en leidt tot € 30 miljard euro aan bruto-stortingen; netto-stortingen bedragen  € 7,6 miljard
Alex Wynaendts, voorzitter raad van bestuur: “De volatiele financiële markten hebben hun invloed gehad op de resultaten van Aegon over het eerste kwartaal en op onze kapitaalpositie.” Volgens Wynaendts ligt de verzekeraar echter op koers.“We hebben opnieuw belangrijke stappen gezet in het behalen van onze strategische doelen. Door de transformatie van ons bedrijf willen we steeds meer een kostenbewuste organisatie worden. Tegelijkertijd vergroten we ons klantenbestand in al onze markten met als resultaat een groeiend aantal stortingen, vooral in onze fee-based pensioenproducten en in ons vermogensbeheer.”

Reageer op dit artikel