nieuws

Sociale Zaken openbaart informatie over pensioenonderzoek

Archief 1661

Sociale Zaken openbaart informatie over pensioenonderzoek

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid de correspondentie rondom het vorig jaar uitgevoerde onderzoek naar verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds openbaar gemaakt.

Het Wob-verzoek was gedaan door de website Das Kapital. Die vroeg zich af of het wijzigen van de verplichting om bij een bedrijfstakpensioenfonds een oudedagsvoorziening op te bouwen in een verplichting om van een bedrijfstakpensioenregeling gebruik te maken zin heeft en voordeel oplevert voor werknemers. “Wij vonden de onderzoeksresultaten vaag en opvallend goed passen binnen het straatje van het bestaande pensioenpluche. Dus dienden we met een beroep op de openbaarheid van bestuur een verzoek in bij het ministerie.”

Geen kosten-batenanalyse
Das Kapital wilde weten wie de onderzoeksvragen heeft bedacht en wat de invloed van de pensioensector was op het rapport. “Na vijf maanden wachten leverde het ministerie ons een usb-stick aan met ongeveer 300 documenten. Helaas heeft het ministerie de uitzonderingsgronden van de wet openbaarheid van bestuur aangegrepen om kilo’s zwartlak over de documenten te gooien.” Wel roept het achterwege blijven van een eerder voorgestelde kosten-batenanalyse vragen op. Ook de vraag of er alternatieven zijn, komt in het uiteindelijke rapport niet voor. “Opmerkelijk blijft het wel, omdat er mogelijk een pensioenhervorming aankomt die de onderzochte exercitie geheel overbodig maakt”, aldus Das Kapital. Verder vraagt de site zich af hoe het zit met de nevenfuncties van de externe onderzoekers die met SEO aan het onderzoek hebben gewerkt.

De brief van het ministerie is samen met 11 bijlagen te downloaden van de website van het ministerie.

Reageer op dit artikel