nieuws

Rabobank komt met schrik vrij bij afgebrande hennepkwekerij

Archief 5589

Rabobank komt met schrik vrij bij afgebrande hennepkwekerij

Een verhuurder van een afgebrand bedrijfspand heeft zonder succes bij het gerechtshof geprobeerd zijn door Interpolis afgewezen brandschade alsnog vergoed te krijgen. Zijn tussenpersoon Rabobank is tekortgeschoten in de zorgplicht door wijzigingen van huurder en bestemming niet door te geven, maar daarmee bestaat nog geen causaal verband tussen de zorgplichtschending en het niet vergoeden van de schade. Belangrijk detail is namelijk dat in het pand een hennepkwekerij was gevestigd.

De klager had een transportbedrijf. Zijn bedrijfspand was via de Rabobank verzekerd bij Interpolis. In 2005 is de polis gewijzigd omdat de klager zijn pand deels wilde verhuren aan een groothandel in consumentenartikelen. Deze huurder bouwde een huurachterstand op. De klager zelf staakte in 2007 zijn transportbedrijf en emigreerde naar Canada, maar bleef het bedrijfspand wel verhuren aan – inmiddels – een andere huurder. Ook die was kennelijk niet secuur met het betalen van de huur, want in 2009 vinden met de bank gesprekken plaats over de debetstand op de rekening van de verhuurder. In de tussentijd is de polis ongewijzigd voortgezet.

Hennepkwekerij
In augustus van dat jaar brandt het pand af, wat een schade van zo’n € 260.000 veroorzaakt. Het expertisebedrijf constateert dat in het pand een hennepkwekerij was gevestigd. De conclusie luidt dat de brand “vrijwel zeker in causaal verband staat met het aanwezig hebben van de aangetroffen hennepkwekerij”. Dat komt onder meer doordat de bedrading niet was aangepast aan de zwaardere zekeringen die waren geplaatst. Interpolis gaat niet tot vergoeding van de schade over en wijst op de verhuurclausule, die stelt dat het opnieuw verhuren wordt beschouwd als risicowijziging die direct aan de verzekeraar gemeld moet worden. “De expert stelde vast dat de huurder ten tijde van de brand een garagebedrijf betrof. Verder trof de expert restanten van een hennepkwekerij aan. Op uw polis staat als bedrijfsactiviteit van de huurder aangetekend een groothandel in non-food consumptiegoederen.”
Daarnaast is sprake van bestemmingswijziging: “Gezien de omvang en de restanten van de kwekerij stonden op de zolder ongeveer 250 plantpotten (een hennepkwekerij van niet geringe omvang) wat als een duidelijk sprekend geval van bestemmingswijziging kan worden aangemerkt.”

Geen causaal verband
De klager probeert eerst Interpolis te bewegen alsnog tot vergoeding over te gaan en stelt in 2013 Rabobank aansprakelijk voor de schade wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank in Zwolle stelt de klager eind december 2014 in het ongelijk. Rabobank is weliswaar tekortgeschoten in de zorgplicht, maar de rechtbank oordeelt dat de klager “onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door hem geleden schade niet zou zijn geleden als de Rabobank de wijziging van de huurdersactiviteit wel aan Interpolis zou hebben gemeld”.
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt de uitspraak van de rechter: er bestaat geen causaal verband tussen de schending van de zorgplicht door Rabobank en het weigeren van een uitkering door Interpolis.

Reageer op dit artikel