nieuws

‘Provisieverbod niet belemmerend voor Nederlandse adviseur’

Archief 2860

‘Provisieverbod niet belemmerend voor Nederlandse adviseur’

Het provisieverbod kan slechts ten dele als belemmering worden gezien van het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie. Dit stelt Mr. Dr. Cees de Jong, die als onderzoeker is verbonden aan het UVA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Gisteren trad de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) naar buiten met vragen voor de Vaste Kamercommissie van Financiën omdat het provisieverbod volgens de CFD in strijd is met Europees recht.

Financieel dienstverleners binnen de EU-lidstaten hebben volgens de CFD het recht om met een Europees paspoort te bemiddelen in een andere lidstaat. “Daarnaast mogen zij in eigen land bemiddelen voor een verzekeraar uit een andere lidstaat. Deze buitenlandse verzekeraar hoeft geen (bij)kantoor te hebben in de lidstaat waar diensten naar toe worden verricht, zij dienen alleen bij de toezichthouder in de betreffende lidstaat bekend te zijn”, meldt de CFD.
Nederlandse tussenpersonen mogen op grond hiervan voor buitenlandse partijen bemiddelen en Nederlandse aanbieders mogen hun producten ook elders binnen de Europese Unie aanbieden.

Volgens de CFD maakt de AFM deze handelswijze echter onmogelijk door het provisieverbod voor impactvolle of complexe producten. Het verbod zou in strijd zijn met artikel 56 EU-Werkingsverdrag en een discriminerende werking hebben. De commissie heeft de minister dan ook gevraagd of er van het verbod geen protectionistische werking uitgaat.

Markttoegang
Volgens De Jong gaat die redenatie niet op in de situatie dat Nederlandse tussenpersonen bemiddelen in financiële producten uit andere EU-landen. “Of de buitenlandse verzekeraar nu een vergoeding betaalt aan de Nederlandse tussenpersoon of deze brengt de advieskosten zelf in rekening bij de klant, dat maakt voor de markttoegang weinig uit.”
Van het Nederlandse provisieverbod kan in het licht van de Europese wetgeving in zijn optiek alleen een belemmering uitgaan bij Nederlandse aanbieders die in andere EU-landen hun producten willen slijten. “Als Nederlandse partijen mogen zij geen provisie meer uitkeren. Dat kan vervelend zijn als in die landen andere vormen van beloning minder courant zijn”, aldus De Jong.

Reageer op dit artikel