nieuws

Notariskantoor moet bloeden voor verzaken zorgplicht in Cinjee-zaak

Archief 8732

Notariskantoor moet bloeden voor verzaken zorgplicht in Cinjee-zaak

Het Sliedrechtse notariskantoor Koppelaar moet ruim € 141.000 schadevergoeding betalen aan één van de slachtoffers in de zogeheten Cinjee-zaak. Het kantoor faciliteerde een hypotheek voor een bejaard echtpaar dat het leeuwendeel van het geld korte tijd later doorleende aan het al bijna bankroete Cinjee Advies. Volgens de Rechtbank Rotterdam heeft de notaris niet zorgvuldig gehandeld. Het notariskantoor overweegt sterk om tegen de uitspraak  in beroep te gaan.

Het draait in deze zaak om het bejaarde echtpaar Teun en Truus de Jong uit Sliedrecht, van wie de man inmiddels is overleden. Het paar nam in 2011 op advies en aandringen van Peter Cinjee via BLG Hypotheken een hypotheek van € 193.000 met een looptijd van 30 jaar op hun koopwoning. Met een deel van de lening (ruim 80.000 euro) werd een lijfrente ten behoeve van een bouwdepot bij Reaal gekocht.
Het leeuwendeel – € 110.000 – werd echter doorgeleend aan Cinjee Advies dat op dat moment al in ernstige financiële problemen verkeerde. Het echtpaar vertrouwde op de toezegging van familievriend Mees Cinjee Sr. (inmiddels overleden) dat de lening terugbetaald zou worden tegen 12% rente.

Faillissement
Het faillissement van Cinjee Advies in juli 2011 maakte een einde aan deze illusie. De lening viel niet meer te verhalen op Cinjees en het echtpaar De Jong bleef achter met een forse hypotheekschuld. In 2014 werd de woning verkocht voor €150.000 waarmee -na afkoop van de lijfrente- de restschuld van ruim €141.000 werd voldaan. Al eerder had het echtpaar bij monde van hun zoon laten weten de schade te zullen gaan verhalen.
Volgens de rechtbank heeft notariskantoor Koppelaar “niet de zorgvuldigheid betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Hij heeft voorafgaande aan het passeren van de hypotheekakte (en het opnemen van de geldlening) niet gewezen op de risico’s die voor Teun de Jong , destijds 78 jaar oud, waren verbonden aan het bezwaren van zijn huis met een hypothecaire geldlening (tot het bedrag van de executiewaarde) en het beleggen van een groot gedeelte van het opgenomen bedrag in een (risicodragende) geldlening aan Cinjee.”

Twee petten
De rechtbank neemt het de notaris bovendien kwalijk dat hij het slachtoffer niet had gewezen op het feit dat Cinjee ‘twee petten’ op had. “Cinjee Advies trad op als tussenpersoon voor BLG SNS Hypotheken en een aanmerkelijk gedeelte van de lening zou in Cinjee Schadeverzekering worden belegd.”
Het verweer van Koppelaar dat een tijdige en deugdelijke waarschuwing niet zou hebben geholpen, omdat De Jong toch niet van zijn voornemen was af te brengen, gaat volgens de rechtbank niet op. “Gedaagde heeft verzuimd zich in een persoonlijk gesprek met De Jong ervan te vergewissen of hij de gevolgen van de transactie wel goed overzag en heeft zo het risico in het leven geroepen dat hij (bijvoorbeeld door koppigheid, onervarenheid, lichtzinnigheid, of omdat hij in een afhankelijke positie verkeerde van Cinjee) zou worden gedupeerd.”

Reageer op dit artikel