nieuws

Klijnsma: ‘Uitstel vaste pensioenuitkering mogelijk’

Archief 2320

Klijnsma: ‘Uitstel vaste pensioenuitkering mogelijk’

Het is mogelijk binnen de huidige pensioenwetgeving een uitgestelde vaste pensioenuitkering (deferred anuity) aan te bieden. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) heeft dit geantwoord op vragen van senator Rinnooy Kan (D66) bij de behandeling de Wet verbeterde premieregeling. Vandaag bleek dat de Eerste Kamer op 14 juni verder wil debatteren over het voorstel waarna een stemming dient plaats te vinden.

Het initiatiefwetsvoorstel van Helma Lodders (VVD) biedt alle deelnemers, ongeacht hun pensioenuitvoerder, de mogelijkheid om te kiezen tussen een vast of een variabel pensioen. Om deze keuzemogelijkheid te bieden, wordt voor deelnemers bij een pensioenfonds met een premie- of kapitaalovereenkomst een wettelijk shoprecht geïntroduceerd met als voorwaarde dat als een deelnemer wil overstappen naar een pensioenfonds hij daar wel aanspraken moet hebben opgebouwd.

Volledige kapitaal
Tijdens een eerdere behandeling in de Eerste Kamer had Rinnooy Kan heeft gevraagd of het op grond van de pensioenwetgeving mogelijk is een uitgestelde vaste pensioenuitkering aan te bieden. Dat beaamt de staatssecretaris in haar brief. “Een dergelijk product is mogelijk mits wordt voldaan aan de voorwaarde dat het volledige kapitaal op pensioendatum wordt gebruikt voor een levenslang pensioen. Dit biedt mogelijkheden voor een volgtijdelijke combinatie van een variabel en een vast pensioen. Het kapitaal dient hiervoor op de pensioendatum te worden gesplitst in een deel dat wordt doorbelegd en waaruit vanaf de pensioendatum een variabele uitkering wordt onttrokken en een ander deel waarmee direct een vaste uitkering vanaf een later moment wordt bekostigd.”

Shoprecht
In een andere motie had Rinnooy Kan Klijnsma gevraagd de restrictie bij het nieuwe shoprecht eraf te halen. Klijnsma geeft aan de mogelijkheden hiertoe te gaan onderzoeken: “In dat verband wil ik wel alvast opmerken dat pensioenfondsen collectieve pensioenregelingen uitvoeren met een hoge mate van solidariteit. Die solidariteit kan onder druk komen te staan als de deelnemers zonder restricties bij hun pensioenfonds zouden kunnen vertrekken. Dat vraagstuk speelt bijvoorbeeld als het gaat om gaat om premieovereenkomsten met variabele uitkeringen, gebaseerd op collectieve risicodeling, die met dit wetsvoorstel mogelijk worden gemaakt. De mogelijkheid om onderscheid te maken tussen contracten met en zonder collectieve risicodeling, zal dus nadrukkelijk betrokken moeten worden in een dergelijke verkenning.”

Reageer op dit artikel