nieuws

D & O: ‘Schadeafhandeling biedt kansen voor adviseur’

Archief 1723

Een onafhankelijke en hoogwaardige bediening van consumenten bij schadeafhandeling biedt kansen als zelfstandig bedien- en verdienmodel voor financieel adviseurs. Die visie wil Bureau D & O op 8 juni toetsen in een bijeenkomst met ondernemers uit de branche en schadebehandelaars. Vooralsnog ontbreekt het volgens D & O aan goede ondersteuning vanuit de sector.

Traditioneel wordt de behandeling van verzekeringsschades bij assurantiekantoren gefinancierd uit provisie. “Daarmee is het voor de ondernemer in eerste instantie een kostenpost”, aldus D & O. “De kwaliteit van de schadebehandeling kan de reputatie van het kantoor belangrijk versterken.” Het adviesbureau noemt het essentieel dat er ook op het vlak van schadebehandeling een heldere scheiding komt tussen aanbieder en adviseur/bemiddelaar.

Nauwelijks ondersteuning
Volgens D & O liggen er mogelijkheden voor een andere financierings- en bedieningsmodel voor schadebehandeling, maar hangt dit wel sterk samen met de kwaliteit ervan. “Wordt schadebehandeling ‘erbij’ gedaan dan zal het antwoord negatief zijn. Maar is de kwaliteit van schadebehandeling hoog dan is het antwoord mogelijk positief. Op dit moment biedt de sector schadebehandelaars echter nauwelijks ondersteuning om zich als hoogwaardige beroepsgroep te manifesteren. Om van elkaar te leren. Of om op gestructureerde wijze kennis te op te doen.”

Reageer op dit artikel