nieuws

BLG nog niet af van Cinjee-zaak

Archief 6047

BLG nog niet af van Cinjee-zaak

BLG Wonen loopt nog altijd het risico schadevergoeding te moeten betalen in de afwikkeling van de geruchtmakende ondergang van Cinjee Advies. De SNS Bank-dochter verstrekte een hypothecaire lening aan een bejaard echtpaar dat het geld doorleende aan het toen al bijna bankroete Cinjee Advies. In dezelfde zaak werd een notariskantoor uit Sliedrecht onlangs veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Ook de Cinjees zelf wachten mogelijk nog juridische procedures.

In het geval van BLG Hypotheken draait het om een hoger beroep dat uiteindelijk zal gaan dienen bij het Gerechtshof Arnhem. In juli 2015 oordeelde de Rechtbank Utrecht nog dat BLG geen blaam treft in de civiele zaak die draait om het bejaarde echtpaar Teun en Truus de Jong. Zij namen in 2011 op aandringen van Peter Cinjee een hypotheek van € 193.000 bij BLG Wonen op hun woning. Van de zogeheten Pensioen Optimaal Hypotheek bleef € 83.000 achter in een direct ingaande lijfrente (DIL) bij Reaal. Het leeuwendeel -€ 110.000- werd echter vrijwel direct doorgeleend aan Cinjee Advies, waarvan oprichter Mees Cinjee Sr., door Teun de Jong als vriend werd beschouwd.

Notariskantoor
Na het faillissement van Cinjee Advies bleek die lening oninbaar en bleef het echtpaar achter met een forse hypotheekschuld. In 2014 werd de woning verkocht voor €150.000 waarmee -na afkoop van de lijfrente- de restschuld van ruim €141.000 werd voldaan. Notariskantoor Koppelaar werd bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam, dat eerdere deze maand bekend werd, veroordeeld tot het betalen van en schadevergoeding voor hetzelfde bedrag. De rechtbank stelt zich op het standpunt dat de notaris onzorgvuldig is geweest door het echtpaar onvoldoende voor te lichten over het feit dat Cinjee twee petten op had, als tussenpersoon en als belanghebbende bij de lening die het echtpaar zou krijgen.
Leo van Heiningen, de stiefzoon van de inmiddels overleden Teun de Jong, verwijt BLG Hypotheken ‘lichtzinnigheid’ bij de verstrekking van een hypotheek met een looptijd van 30 jaar aan een man van 78 die bovendien licht dementerend zou zijn geweest. De Rechtbank Utrecht ging hier vorig jaar echter niet in mee, waarna de slachtoffers beroep aantekenden.

Financiële schade
Dat de zaak tegen de notaris gewonnen lijkt en een fors deel van de schade al via de aansprakelijkheidsverzekeraar van de notaris is betaald aan zijn moeder doet hier niets aan af. Van Heiningen: “In de eerste plaats gaat de notaris wellicht nog in hoger beroep en verder is de financiële schade voor mijn ouders veel groter geweest dan € 141.000. “De woning is door al het gedoe fors onder de marktwaarde verkocht, om nog maar te zwijgen van de juridische kosten die we gemaakt hebben. Die belopen nu al zo’n 30.000 euro, waarvan de rechter in de zaak tegen Koppelaar maar een klein deel heeft toegewezen.”
Zijn moeder heeft een dubbel gevoel aan de uitspraak tegen het notariskantoor overgehouden. “Natuurlijk is ze blij dat ze een deel van de schade terugziet. Maar het knaagt ook dat de feitelijk verantwoordelijke niet meer tot de orde kan worden geroepen. Het oordeel over de inmiddels ook overleden Mees Cinjee Sr. ligt niet meer op onze weg.”

Levenslang achtervolgen
Dat betekent volgens hem niet dat de andere Cinjees juridisch gezien niet meer achterom hoeven te kijken. Waar de aansprakelijkheid van Cinjee Advies zelf voor de schade verviel doordat het bedrijf geen passende aansprakelijkheidsverzekering had lopen, kan er volgens Van Heiningen nog wel een civiele procedure tegen de Cinjees gestart worden op basis van bestuursaansprakelijkheid in privé. Hierover zegt de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies in haar nieuwsbrief: “De Cinjees c.s. hebben al getekend voor privé- aansprakelijkheid, dus die procedure zal geen echt groot probleem zijn. Zodra er gevonnist zal zijn, kan er in privé geëxecuteerd worden. Als we de Cinjees c.s. alsnog failliet kunnen krijgen, dan kunnen we ze levenslang blijven achtervolgen en – zodra ze inkomen hebben – onze schade (deels) verhalen.”

Reageer op dit artikel