nieuws

Actal bepleit betere regels

Archief 1040

Actal bepleit betere regels

Niet minder regels maar betere regels. Dit bepleit adviescollege Actal in zijn toekomstvisie Van regeldrukbeleid naar betere regels die vandaag werd gepubliceerd. Om dit te bereiken moet een volgend kabinet gaan werken met impact assessments die de brede gevolgen van wetgeving in kaart brengen. En er moet een externe én onafhankelijke toetsingsinstantie komen.

“Wil je tot goede regelgeving komen, dan moet je ervoor zorgen dat de regels werkbaar zijn: ze moeten aansluiten bij de bedrijven en burgers die met die regels moeten werken”, stelt Actal-voorzitter Jan ten Hoopen. “Om die werkbaarheid te kunnen vaststellen moet je weten wat de gevolgen van regels zijn. Die gevolgen moet je in beeld brengen en bij de besluitvorming tegen elkaar afwegen.” Een impact assessment dient in de beleving van Actal verder te kijken dan alleen regeldruk en een systematische analyse te maken van de verschillende mogelijkheden om een maatschappelijk probleem op te lossen, met een vergelijking van de kosten en baten die ermee gepaard gaan. Ten Hoopen: “Ik denk dat als je als politiek mensen verplichtingen en beperkingen oplegt, je daar een heel goede reden voor moet hebben. En dat je bovendien moet kunnen laten zien dat het beleid dat je voorstelt, ook gaat bewerkstelligen wat je beoogt. Een impact assessment geeft een beter zicht op wat we van beleid mogen verwachten, zodat de politiek betere besluiten kan nemen.”

Toetsingsinstantie
Voor een constante en hoge regelkwaliteit is volgens Actal een externe én onafhankelijke toetsingsinstantie nodig. “Een constructief-kritische blik van buitenaf houdt alle partijen scherp. Ook de komende periode is zo’n instantie een onmisbare schakel om de regelkwaliteit zorgvuldig te borgen. Zowel bij de ontwikkeling van effectieve, nieuwe regels, als bij de aanscherping van bestaande regels.”

Op 22 juni debatteert de Tweede Kamer over het regeldrukbeleid.

Reageer op dit artikel