nieuws

Toezichthouder gaat aanpassingsstrategie verzekeraars onderzoeken

Archief 2011

Toezichthouder gaat aanpassingsstrategie verzekeraars onderzoeken

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd in de loop van dit jaar onderzoek te doen naar de aanpassingsstrategie bij verzekeraars inzake hun verdienmodellen.

In 2014 heeft DNB bij een aantal (levens)verzekeraars onderzoek verricht naar de toekomstbestendigheid van de verdienmodellen. De toezichthouder meldt dat het de urgentie van het aanpassen van de verdienmodellen al via diverse uitingen onder de aandacht van alle verzekeraars heeft gebracht. De verzekeraars zijn zich bewust van het belang dat de verdienmodellen toekomstbestendig worden en zijn hier ook mee aan de slag gegaan. Door de economische omstandigheden, waaronder de lage rente-omgeving, is de verzekeringsmarkt niet verbeterd en is de urgentie van toekomstbestendige verdienmodellen meer dan actueel, aldus DNB.

Inventarisatie
Gezien het belang gaat DNB in 2016 inventariseren waar de verzekeraars staan met de aanpassing van de verdienmodellen. Hierbij beoordeelt DNB de aanpassingsstrategieën van een aantal (levens)verzekeraars op realisme en concreetheid. Ook beoordeelt DNB of de strategie daadwerkelijk wordt omgezet in heldere keuzes en daaruit volgende acties. DNB meldt dat het bij een aantal verzekeraars gaat onderzoeken welke mogelijke risico’s voortvloeien uit de inrichting en werking van de strategische besluitvorming ‎ en beoordeelt de toezichthouder de kwaliteit van het strategische besluitvormingsproces.

Reageer op dit artikel