nieuws

S&P: risico’s op Nederlandse schademarkt klein

Archief 1798

S&P: risico’s op Nederlandse schademarkt klein

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft het risiconiveau op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt ingeschaald als laag. Die kwalificatie geldt voor zowel het industrierisico als het landelijke risico, al verschilt het risiconiveau tussen die twee categorieën onderling wel. 

De risico-inschatting betreft particuliere en zakelijke verzekeringen en is het resultaat van “het zeer lage landrisico en het gemiddelde industrierisico” voor de schadesector. Het landelijke risico op calamiteiten weegt het zwaarst voor S&P. Met het label ‘laag’ is het risico vergelijkbaar met dat in landen als
Australië Frankrijk, Duitsland en Noorwegen. Het landelijke risico os zeer laag omdat de Nederlandse economie een stabiele omgeving biedt voor de schadeverzekeringssector. “Nederland is een welvarende, diverse en concurrerende economie met een flexibel fiscaal beleid en een wendbare arbeidsmarkt.” Daarbij komt dat het financiële stelsel met een AAA-rating wordt gewaardeerd. Nederland heeft die hoogste status weer terug sinds november vorig jaar.

Druk op winstgevendheid
Het als gemiddeld beoordeelde bedrijfstakrisico is gebaseerd op vijf factoren: winstgevendheid, productrisico, toetredingsdrempels, groeiperspectieven en het institutionele kader. De eerste vier worden als neutraal beoordeeld en de laatste als ‘redelijk sterk’. “Wij zien de meeste druk momenteel op winstgevendheid en marktgroeimogelijkheden. Een negatievere beoordeling van deze factoren zou onze waardering van het industrierisico naar beneden kunnen bijstellen.”

Reageer op dit artikel