nieuws

Slagingspercentages Wft-examens weer licht gedaald

Archief 7286

Slagingspercentages Wft-examens weer licht gedaald

Het afgelopen jaar (maart 2015 tot en met maart 2016) zijn ruim 160.000 Wft-examens afgelegd, zo blijkt uit de laatste cijfers van het CDFD. Daarvan waren er zo’n 93.500 een initieel examen en 67.000 een PEplus-examen. Bij de initiële examens ligt het slagingspercentage met 60,7% lager dan bij de PEplus-examens (69,8%). In de eerste maanden van dit jaar zijn de slagingscijfers wat lager dan in de maanden ervoor.

Over het algemeen is het slagingspercentage bij de initiële examens door de maanden heen iets gedaald: dat zat het grootste deel van vorig jaar boven de 60%, maar zit er in het eerste kwartaal duidelijk onder. Ook bij PEplus is de trend licht dalend: medio vorig jaar slaagde nog ruim 72%, maar dat ligt nu gemiddeld op iets meer dan 66%. Wie voor het eerst examen doet in een onderdeel, vindt het examen Hypothecair krediet het moeilijkst: daar is het slagingspercentage met gemiddeld 41,7% het laagst. Bij Inkomen, Pensioen en Vermogen ligt het percentage rond de 50%. Basis en Zorg scoren beide rond de 70%. De examens Basis (25.000) en Schade particulier (21.000) worden het meest afgelegd; Wft Pensioen trekt de minste kandidaten met een totaal van 1.639.
Bij PEplus haalt Consumptief krediet de laagste slagingspercentages met gemiddeld 53,2%. Pensioen springt eruit met 84,9% geslaagden. In deze categorie wordt het meest examen gedaan in Schade zakelijk (16.000 keer), Inkomen (ca. 15.500 keer) en Hypothecair krediet (ca. 13.500 keer).

EVC
De AFM wijst financieel dienstverleners erop dat het CDFD aan adviseurs met praktijkervaring ook de EVC-methode biedt. “Deze methode is bij uitstek geschikt voor mensen die moeite hebben met het afleggen van een regulier examen door bijvoorbeeld examenvrees of dyslexie. De Erkenning Verworven Competentie (EVC) is een toetsmethode die rekening houdt met de bestaande kennis en praktijkervaring van een kandidaat. De EVC-methode bestaat onder andere uit het maken van een portfolio met casussen uit de praktijk en een individueel assessment.”

Reageer op dit artikel