nieuws

Regering moet pensioenlozen in kaart brengen

Archief 2323

Regering moet pensioenlozen in kaart brengen

Het kabinet moet voor 1 juni 2016 cijfermatig in kaart brengen hoeveel werkenden geen pensioen opbouwen, tot welke groepen deze mensen behoren en waarom zij geen pensioen opbouwen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de leden Vermeij (PvdA) en Van Weyenberg (D66) die de regering verzoekt de zogeheten ‘witte vlek’ nader te duiden.

De motie werd ingediend omdat er volgens Vermeij en Van Weyenberg onvoldoende cijfermatige onderbouwing is voor een van belangrijkste argumenten voor vernieuwing van het pensioenstelsel: de veranderende arbeidsmarkt. “Precieze cijfers over de omvang van het aantal werknemers en zelfstandigen die geen pensioen opbouwen of de overwegingen die daarbij een rol spelen, zijn zeer gedateerd zijn of niet aanwezig”, aldus de Kamerleden.

Reageer op dit artikel