nieuws

Recordaantal asbestclaims afgerond

Archief 1060

Recordaantal asbestclaims afgerond

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen 181 een volledige schadevergoeding van de voormalige werkgever.

Het IAS ontving  in 2015 614 nieuwe aanvragen: 536 voor de ziekte mesothelioom en 78 voor de ziekte asbestose, zo blijkt uit het jaarverslag.  In de afgelopen 16 jaar hebben 7703 mensen het IAS weten te vinden. Asbestgerelateerde ziekten blijken sterk regionaal gebonden. Met name de regio’s Zuid- en Noord-Limburg, de omgeving van Alkmaar en in mindere mate het Rijnmondgebied en Zeeland tellen relatief veel slachtoffers.

Verzekeraar
Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank om een tegemoetkoming te verlenen aan de slachtoffers. Ook bemiddelt het IAS met de (ex)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. Vanaf 2014 kunnen ook asbestosepatiënten zich bij het IAS melden. Het is niet altijd mogelijk om voor hen met de (ex)werkgever te bemiddelen, bijvoorbeeld omdat deze niet meer bestaat. Van de afgeronde bemiddelingen is 56 procent afgesloten met een schadevergoeding voor het slachtoffer.

Jan Warning, directeur IAS, is tevreden met het hoge aantal afgeronde dossiers maar erkent dat het niet in alle gevallen lukt om schadevergoeding te krijgen. “We moeten niet vergeten dat het gaat om blootstelling aan asbest van soms meer dan veertig jaar terug. Dat is lastig om te bewijzen. Dat neemt niet weg dat we willen streven naar een verhoging van het aantal zaken waar het slachtoffer een volledige vergoeding krijgt.”

 

Reageer op dit artikel