nieuws

NVGA-voorzitter Ron Gardenier: ‘Aandacht nodig voor samenwerking, rendement en innovatie’

Archief 1630

NVGA-voorzitter Ron Gardenier: ‘Aandacht nodig voor samenwerking, rendement en innovatie’

De NVGA hield woensdag zijn tweejaarlijkse congres. Dit keer in het Van Nelle gebouw in Rotterdam. De nieuwe voorzitter werd door de algemene ledenvergadering gekozen en profileerde zichzelf als bruggenbouwer. Ron Gardenier (51) richt zich op samenwerking en partnership. Maar innovatie en rendement zijn net zo belangrijk, zegt hij zelf.

“Na alle discussies rond met name het dossier ‘beloning’ en de daarbij horende verzakelijking in de relatie met de verzekeraars, kunt u van mij verwachten dat ik de verbinding ga herstellen”, aldus Gardenier. “Mijn missie is het om de volmachtbedrijven door deze woelige tijden te leiden. Ik reken daarbij ook op de volmachtgevers.”

Beloning
Gardenier zei onomwonden dat er veel tijd verloren is gegaan met de moeizame discussies rond beloning. Nu was het toch weer tijd, volgens de nieuwe voorzitter, om de nadruk te leggen op risicobeheersing, innovatie en rendement. “We moeten samen zorgen voor zwarte cijfers”, zei hij. “De combined ratio op autoverzekeringen is al te lang negatief. Dat kan zo niet te lang voortduren. Ook de DNB kijkt met argusogen naar die markt. Ze willen een betere prijsstelling en wij moeten zorgen voor volledige transparantie.”

Gedisciplineerd
Daarbij moet er veel aandacht zijn voor de datakwaliteit. Gardenier: “We hebben veel tijd besteed aan het ontsluiten van data. Het vraagt een sterk gedisciplineerde aanpak. Dat is lastig, maar we moeten het wel doen. Het kan nog beter.”

Gardenier wees er op dat in het kader van de risicobeheersing ook de controlestructuur wordt herzien: “Er is een nieuw accountantsprotocol in de maak. Dit zogenaamde normenkader moet echter wel werkbaar blijven. Waar wij voor moeten waken is dat implementatie hiervan niet een kostenopdrijvend effect heeft voor gevolmachtigden.”

Innovatie was na risicobeheersing, samenwerking en betere rendementen zijn vierde aandachtspunt. “Hoe borgen we ons bestaansrecht? We hebben geen tijd meer om rustig af te wachten. We leven nu nog op de marges op portefeuilles uit het verleden. Er staan tal van start ups te trappelen om die wereld om ver te trappen. Investeren in innovatieve technologieën en het gebruik maken van telematics, domotica-data, het internet of things wordt een noodzaak om te kunnen overleven. If you have the data, you have the customer, zo zei futurist Richard van Hooijdonk deze week in am: Verzekerden wij ons vroeger tegen een onzeker voorval, dit voorval is straks niet onzeker meer. Technologie neemt een belangrijk deel van de factor risico weg”, aldus Gardenier.

Maar digitalisering is volgens hem ook niet de heilige graal. “Ik geloof stellig in Digital with a human touch: digitalisering in combinatie met het aanbrengen van the human touch bepaalt welke bedrijven in onze sector in de toekomst duurzaam succesvol zullen zijn.”

Verbinden
In zijn toespraak tot de verzamelde volmachtbedrijven, volmachtgevers en andere belangstellenden, stelde de nieuwe voorzitter dat hij de aangewezen persoon is om volmachtbedrijven en verzekeraars weer met elkaar te verbinden. Hij werkte immers 23 jaar bij Axa en de rechtsvoorgangers, vijf jaar bij Delta Lloyd en zit nu 2,5 jaar bij UMG (het volmachtbedrijf van de labels, Meeus, IAK en Kroller) en toonde zich trots dat de NVGA hem gevraagd heeft als opvolger van Michael de Nijs.

Onder druk
Het thema van de middag was innovatie 3.0. De organisatie benadrukte dat volmacht nog altijd een factor van belang is. Zo gaat nog altijd een kwart van alle schadeverzekeringen via volmacht. Maar hier en daar was in de wandelgangen ook wel te beluisteren dat het rendement erg onder druk staat.

De voorganger van Gardenier, Michael de Nijs (Voogd & Voogd) blijft overigens aan als bestuurslid met innovatie in zijn portefeuille.

Reageer op dit artikel