nieuws

NRC in reconstructie: Vivat dreigde om te vallen, Financiën bereidde noodscenario voor

Archief 4427

NRC in reconstructie: Vivat dreigde om te vallen, Financiën bereidde noodscenario voor

In NRC Handelsblad van zaterdag staat een reconstructie waaruit blijkt dat het ministerie van Financiën begin vorig jaar voorbereidingen getroffen heeft om voor zo’n 3 miljard euro per jaar de uitkeringen van verzekeraar Vivat aan polishouders voor te schieten. Vlak voor de overname door Anbang was de financiële situatie van Vivat namelijk zo slecht dat een liquidatie dreigde voor de levensverzekeringstak van Vivat.

Uit de reconstructie blijkt dat na het afketsen van de overname van Vivat door ASR er serieus rekening werd gehouden met liquidatie van de levensverzekeraar. Maar omdat de omvang van de portefeuille zo groot en de impact van een liquidatie zo onbekend waren, is er ook gekeken naar een run off-scenario.

Daarbij wordt er niets meer verkocht en konden de verkoopafdeling en vele anderen naar huis, maar zouden de bestaande en gegarandeerde leven-uitkeringen doorgaan. Tot de laatste verzekerde zijn laatste uitkering zou krijgen. Maar in dit scenario zaten ook tal van onzekerheden. Vivat vond het een reëel en haalbaar scenario, maar de toezichthouders waren onzeker over de afloop en of het plan op de langere termijn houdbaar zou zijn.

Liquidatie
Bij de andere optie, een liquidatie, zou een curator voorlopig alle uitkeringen stopzetten. De staat zou dan tijdelijk inspringen (per jaar zou minister Dijsselbloem 3 miljard moeten bijpassen om de pensioenen en lijfrentes uit te keren), tot de curator had bepaald wie waar nog recht op had. Dit zou enkele jaren kunnen duren. Ook zouden de uitkeringen verlaagd moeten worden, terwijl bij veel levenspolissen een vaste uitkering is afgesproken.

Brieven
Volgens NRC lagen de brieven voor de klanten al klaar voor deze oplossing. De krant schrijft: “De boodschap: geachte polishouder, wij moeten onze deuren sluiten. De staat schiet de komende tijd uw uitkering voor, tot het moment dat de curator heeft vastgesteld op welk deel van het bedrag dat wij u hadden beloofd u precies recht heeft. Dit kan twee tot drie jaar duren.”

Onbekend
Omdat beide scenario’s op deze schaal voor alle betrokkenen onbekend terrein waren, ontbrak het aan uitgewerkte wet- en regelgeving. Het ministerie van Financiën en DNB werken daar nu aan, met het oog op de slechte vooruitzichten voor de sector, concludeert de krant.

Ontsnappingsroute
Toen Anbang laat in het proces belangstelling toonde voor Vivat was dat van alle opties de meest aantrekkelijke. DNB stond dan ook onder grote druk om deze ontsnappingsroute goed te keuren, aldus NRC.

De krant baseert zijn verhaal op vertrouwelijke notities die de ambtelijke top van het ministerie van Financiën tijdens het verkoopproces schreef aan minister Dijsselbloem, en die aan NRC zijn verstrekt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Ook heeft de krant met anonieme betrokkenen gesproken.

Reageer op dit artikel