nieuws

Geld wint het van privacy

Archief 1077

Geld wint het van privacy

Bijna de helft van de Nederlanders is bereid om gezondheidsdata te delen met zorgverzekeraars. Tenminste, als daar een korting op de zorgpremie tegenover staat. Dit blijkt uit een onderzoek van Multiscope onder 6.000 Nederlanders.

Uit de Smart Health Monitor blijkt dat een op de drie Nederlanders activiteiten en gezondheidsdata met apps of wearables registreert. Consumenten staan open om deze data te delen met hun zorgverzekeraars, werkgever of commerciële organisaties.

Korting
Bijna de helft van de Nederlanders (45%) is bereid om gezondheidsdata te delen met zorgverzekeraars als daar korting op de zorgpremie tegenover staat. Vooral onder 18 tot 35 jarigen (59%) en Nederlanders met een laag inkomen (51%) is het draagvlak groot.

Werkgever
Drie op de tien consumenten zijn bereid om de gegevens over hun gezondheid te delen met de werkgever. Ook hier moet wel een beloning tegenover staan, zoals extra vrije dagen of een bonus. Als commerciële organisaties hun klanten korting bieden op hun dienst of product is 16% bereid om gezondheidsdata te delen.
De deelnemers aan het onderzoek stellen het belangrijk te vinden dat er wel vertrouwelijk en met zorg met de data wordt omgegaan. Bij commerciële organisaties zijn consumenten daar het minst gerust op.

Reageer op dit artikel