nieuws

Dijsselbloem: ‘Beleggen in leer en bont is zaak van sector zelf’

Archief 1438

Dijsselbloem: ‘Beleggen in leer en bont is zaak van sector zelf’

Verzekeraars zullen zelf met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om te bepalen of investeringen in bedrijven die handelen in bont of exotische leer door de beugel kunnen. Dit antwoordt minister Dijsselbloem (Financiën) op Kamervragen over de beleggingen van verzekeraars in deze bedrijven. Zelfregulering op dit vlak moet als het aan de minister ligt deel uit gaan maken van een convenant waarin ook andere maatschappelijke kwesties worden afgekaart.

Eind februari onthulde de Eerlijke Verzekeringswijzer dat de tien grootste levensverzekeraars samen ruim 900 miljoen euro investeren in modehuizen die onder meer bont, slangen- en krokodillenleer verwerken. In antwoord op de Kamervragen van Tjeerd van Dekken stelt Dijsselbloem dat er geen wetgeving is die verzekeraars verbiedt in dergelijke bedrijven te investeren. “In het kader van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (iMVO) zet de overheid in op zelfregulering. De overheid streeft er naar om voor elk van de door KPMG geïdentificeerde sectoren tot een multistakeholder iMVOconvenant te komen. Zo ook voor de verzekeraars als onderdeel van de financiële sector. Door zelf als partij te participeren, onderstreept de overheid het belang van de totstandkoming van een convenant en kan zo ook pleiten voor het daarin opnemen van afspraken die zien op onder meer dierenwelzijn.”

Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten een convenantentraject te willen starten en voert hierover verkennende gesprekken met diverse partijen. Daarbij wordt verkend welke thema’s behandeld kunnen worden in het convenant, zoals het thema dierenwelzijn. De Gedragscode Verzekeraars van het Verbond zal als basis voor het convenant dienen. Hier is onder meer het belang van de maatschappelijke ontwikkelingen opgenomen en de invloed hiervan op het beleggingsbeleid.

Reageer op dit artikel