nieuws

DAS: ‘Toegankelijkheid van recht verder onder druk’

Archief 1887

DAS: ‘Toegankelijkheid van recht verder onder druk’

Rechtsbijstandverzekeraar DAS vindt dat de uitspraken die het Europese Hof van Justitie donderdag heeft gedaan over vrije advocaatkeuze de toegang tot het recht verder onder druk zetten. Ook het Verbond van Verzekeraars betreurt de uitspraak.

In november 2013 oordeelde het EU-hof dat een verzekerde altijd zelf mag bepalen wie hem rechtsbijstand verleent in een gerechtelijke of administratieve procedure. Daaronder vallen ook ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht, zo luidt de meest recente uitspraak van het hof in twee zaken. “DAS zal deze uitspraak uiteraard respecteren”, zo luidt de reactie. Volgens DAS verandert er echter niets voor “verreweg de meeste van onze klanten”. Als een verzekerde een zaak meldt die onder de polisvoorwaarden valt, worden juridisch specialisten ingeschakeld. “DAS is een naturaverzekeraar. Onze juridisch specialisten zijn ervaren én deskundig. Zij behandelen alle juridische vragen en geschillen zelf en schakelen een advocaat in indien de wet of onze polisvoorwaarden dit vereisen. Dit blijft dus zoals het was.” Bovendien worden verzekerden altijd gewezen op de mogelijkheid om een externe advocaat te kiezen, “zodra de vrije advocaatkeuze van toepassing is”. “Dit zal vanaf heden dus ook gebeuren bij ontslagprocedures bij UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht. Als een verzekerde van die mogelijkheid gebruikmaakt, zal DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van die advocaat vergoeden.”

Alsnog vergoeding
DAS-klanten die eerder bot hebben gevangen met een verzoek om externe rechtsbijstand bij bestuursrechtelijke procedures, kunnen alsnog een vergoeding vragen. “Dat kan als DAS eerder vergoeding van de kosten van een advocaat voor een dergelijke procedure heeft afgewezen én als de verzekerde een declaratie van een advocaat kan overleggen. DAS doet zijn best om klanten actief te benaderen als wij uit onze administratie kunnen afleiden dat wij eerder vergoeding hebben afgewezen.” Desondanks voorziet DAS een stijging van de kosten van rechtshulp. “Daarmee komt de toegankelijkheid van het recht in Nederland verder onder druk te staan. In Nederland komen de grenzen van de verzekerbaarheid van de kosten van advocaten nu in zicht.” Als maatregel is door rechtsbijstandverzekeraars al een eigen bijdrage ingevoerd voor klanten die een externe advocaat willen inschakelen terwijl de verzekeraar vindt dat de eigen juridische medewerkers de zaak ook kunnen behandelen.

60.000 zaken
Het Verbond van Verzekeraars betreurt de uitspraak. “Nu het EU-hof heeft aangegeven dat in beide gevallen sprake is van een administratieve procedure, waarschuwt het Verbond dat goed betaalbare toegang tot het recht in gevaar komt. Verzekeraars zullen op verzoek van verzekerden mogelijk veel vaker dan nu zaken waarin geprocedeerd wordt moeten uitbesteden aan advocaten. Dergelijke procedures worden al sinds jaar en dag ook door juridische specialisten van de rechtsbijstand^verzekeraar gevoerd, wat veel goedkoper is dan relatief dure advocaten. Naar schatting gaat het in totaal om jaarlijks 40.000 tot 60.000 zaken die hiervoor in aanmerking komen, al zal lang niet iedereen voor een advocaat kiezen.” Het Verbond vraagt zich af of deze uitspraak geen geweld doet aan het Nederlandse laagdrempelige rechtsstelsel waar veel procedures gevoerd kunnen worden door niet-advocaten.

Reageer op dit artikel