nieuws

Chris Oomen (DSW): ‘Verlies op zorgpolis is ingecalculeerd’

Archief 6221

Chris Oomen (DSW): ‘Verlies op zorgpolis is ingecalculeerd’

Het klonk dramatisch maar dat is het niet. Gisteren werd bekend dat de vier grote zorgverzekeraars vorig jaar bijna een tientje per maand per klant moesten toeleggen op de basispolis. Volgens Chris Oomen, directeur van de kleine zorgverzekeraar DSW, is het verlies al ingecalculeerd in de jaarcijfers. “Anders zou de winst nog hoger uitpakken.”

“Zorgverzekeraars, ook DSW, hebben de afgelopen jaren premie teruggegeven aan hun verzekerden”, vertelt Oomen. “De teruggave van vorig jaar was al opgenomen als een voorziening voor een te verwachten verlies in de jaarrekeningen voor 2015.” Dat verzekeraars hier rekening mee moeten houden, heeft volgens hem te maken met de complexe vergoedings- en vereveningssystematiek. “Het is één grote tombola. Het kan wel tot drie jaar duren voor alles binnen is.”

‘Als zorgverzekeraar mikken wij op een nulresultaat met een kleine plus’ 

Dat verzekeraars de premieteruggave richting de consument vaak presenteren als iets positiefs, vindt Oomen niet geheel terecht. “Het eerlijke verhaal is dat de kosten zijn meegevallen. Ondanks de premieteruggave maken de grote zorgverzekeraars nog steeds winst. Zonder die teruggaaf zou de winst nog hoger uitpakken en heb je een maatschappelijk probleem. Als zorgverzekeraar mikken wij op een nulresultaat met een kleine plus voor kostenstijgingen. Een te grote plus is fout en met een te kleine plus heb je geen bestaansrecht.”

Hogere zorgpremie
De directeur van DSW hoopt dat in de aankomende miljoenennota de zorgkosten beter zijn gecalculeerd zodat zorgverzekeraars op voorhand nauwkeuriger hun premie kunnen vaststellen. Hij verwacht sowieso dat er aan de praktijk van premieteruggaaf een einde komt omdat de zorgverzekeraars in toenemende mate de gevolgen ondervinden van de taken die vanuit de AWBZ op hun bordje zijn geschoven, waaronder verpleging en verzorging. “Dan heb je het over 500 miljoen euro per jaar extra aan zorgkosten. Dat zal zich vroeg of laat wel vertalen in een hogere zorgpremie. Daar staat dan wel weer tegenover dat de AWBZ-premie lager wordt.”

Reageer op dit artikel