nieuws

Annette Mosman (Generali) over innovatie. ‘Deze sector is enorm risicomijdend.’

Archief 3241

Annette Mosman (Generali) over innovatie. ‘Deze sector is enorm risicomijdend.’

Annette Mosman, CEO van Generali Nederland, vindt dat verzekeraars grotere stappen moeten zetten om voorbereid te zijn op de toekomst. “Mijn zorg zit aan de executiekant. Snel nieuwe dingen verzinnen is lastig voor deze sector, de time to market is te lang.”

Dat zegt Mosman in de rubriek De Gids in am:magazine, een rubriek waarin branchegenoten hun visie op de toekomst geven. Ze is ervan overtuigd dat techniek, big data en internet of things de rol van verzekeraars totaal gaan veranderen. “Wij verzekeren klanten nu tégen allerlei risico’s, maar we moeten de omslag maken naar het verzekeren ván. Jij bent als klant bij ons verzekerd van een zorgeloze oude dag, of van mobiliteit, of van een veilig huis. Als je langs die lijn denkt dan kom je op andere businessmodellen, dan kom je in nieuwe ecosystemen waarin verzekeraars samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties en ziekenhuizen.”

Cultuur
Mosman ziet een rol voor het Verbond om de discussie te entameren. Maar concrete proposities moeten van de sector komen. Dat gaat nog niet zo snel en dat heeft volgens Mosman ook met cultuur te maken. “Ik werk sinds 2009 in de verzekeringssector. Ik werkte daarvoor bij KPMG in een businessmodel waarbij ik binnen drie maanden failliet zou zijn als ik nu niks verkocht. Ik was verantwoordelijk voor twintig consultants en als er eentje op de bank zat, dan werd ik zenuwachtig. Ik moest continu die kortdurende projecten verkopen. Dat kortcyclische doet iets met een sector. Hier hebben we contracten van dertig jaar lopen.”

Gesmoord
Inhoudelijk is de sector heel sterk, zegt Mosman. “Alleen: die kennis wordt heel smal toegepast. Mijn zorg zit dus aan de executiekant. Snel nieuwe dingen verzinnen is lastig, de time to market is te lang. Er zitten overal veel juridische consequenties aan en dat snap ik ook, maar alles wordt gesmoord in de kennis. Ons vak is risico’s nemen, maar eigenlijk zijn we enorm risicomijdend. Het leuke van FinTech en startups is dat ze dingen proberen. Die dingen mislukken en dan bedenken ze iets nieuws. Zo is deze sector niet gewend te werken”.

Nieuw elan
Probleem is ook dat alles onder druk staat, zegt Mosman. “Wij hebben hier bij Generali 25% minder mensen aan het werk dan een paar jaar geleden en dat is sectorbreed. De werkdruk is hoog. Binnen die dynamiek moet je nadenken over de verdere toekomst en ruimte bieden voor creativiteit aan mensen die daar niet per se de competenties voor hebben. Daar hoort ook de roep om diversiteit bij. Dan heb ik het niet over mannen en vrouwen, maar over jonge mensen met andere ideeën. Maar, ik ben er ook van teruggekomen dat je allemaal youngsters in de board zou moeten hebben. Er moet wel nieuw elan in, maar er is forse bestuurlijke kracht nodig om die toekomstige allianties te sluiten.”

Het hele verhaal met Mosman staat in am:21 dat afgelopen vrijdag verscheen.

Reageer op dit artikel