nieuws

Lindenhaeghe werkt aan alternatief voor Wft-examens

Archief

Lindenhaeghe werkt aan alternatief voor Wft-examens

Opleidingsinstituut Lindenhaeghe ontwikkelt een alternatief voor de Wft-examens. Dat laat directeur Mike Schilperoort aan am: weten. De financiële opleider wil dat de beroepsgroep zelf meer grip krijgt op de examinering van financieel adviseurs. Schilperoorts ambitie is dat over twee jaar duizenden adviseurs vrijstelling kunnen krijgen van de Wft-examens. Niet iedereen is enthousiast over dat plan.

Twintig miljoen euro. Dat is grofweg wat de financiële sector vorig jaar kwijt was aan de ongeveer 165.000 initiële Wft- en PE Plus-examens. Dit jaar worden nog eens circa 60.000 examens gedaan, schat het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD), wat tegen een gemiddelde prijs van 120 euro per examen nog eens zeven miljoen euro kost. En dan zijn er ook nog eens de vele miljoenen die adviseurs en hun werkgevers uitgeven aan opleidingen in de aanloop naar de examens.

Wereld van de opleiders
am: dook samen met Follow The Money in de wereld van de opleiders. Het verhaal staat in am:20 dat vandaag verschijnt. De kosten zijn maar een van de twee ergernissen waar de sector tegenaan loopt, zo blijkt uit een rondgang. “Er zijn ongelooflijk veel specialistische functies, zoals bijvoorbeeld het verzekeren van infrastructurele werken, en daarbinnen dan weer het verzekeren van bruggen. Die specialisten moeten elke drie jaar examen ‘’schade zakelijk’’ gaan doen met daarin vragen of er voor een elektrische fiets een aparte verzekering nodig is,” klaagt Dik van Velzen van NIBE-SVV. “Die mensen kunnen wel zinniger opleidingen volgen, maar banken en verzekeraars houden door de verplichte PE Plus-examens nauwelijks opleidingsbudget over.”

Het wordt voor opleiders door de verplichte examens steeds moeilijker om de klassen voor bovenwettelijke opleidingen te vullen, zo valt te beluisteren bij diverse opleiders. “Een aantal jaren terug hadden we 10.000 cursisten voor niet-wettelijke opleidingen,” zegt Dik van Velzen. “En ik denk dat we er 3 tot 4 duizend overhouden.” NIBE-SVV zegt daarnaast nauwelijks marge te maken op de Wft- en PE Plus-examens. “Het aanbod is groot, maar er is ook veel concurrentie,” stelt Van Velzen vast.

Kostendekkend tarief
Ook Hoffelijk zegt de Wft- en PE Plus-examens tegen een kostendekkend tarief aan te bieden. “We zien het als serviceproduct, niet als margeproduct. Ons doel is om onze opdrachtgevers geld over te laten houden voor belangrijkere zaken, zoals investeren in automatisering, compliance, nieuwe blended adviesmodellen en echt vakmanschap,” zegt directeur Wesley van ‘t Hof.

Hij vervolgt: “Ondanks dat het hele “PE Plus-circus’’ nog een jaar langer voortduurt, staat 2016 bij ons in het teken van de bovenwettelijke opleidingen. De eerste opleidingen zijn een feit.” Volgens hem zijn andere opleiders vooral druk met de verplichte Wft- en PE Plus-examens, en investeren zij nauwelijks in nieuwe opleidingen.

Gedateerd
“Als ik een financieel dienstverlener zou zijn en in vakmanschap van mijn medewerkers zou willen investeren, zou ik op dit moment niet weten waar ik met mijn geld heen moet. Of je moet willen kiezen voor een zwaar gedateerde opleiding.”

Marge maken
Een van de weinige opleiders die zegt marge te kunnen maken op de PE Plus-examens, is Lindenhaeghe, dat naar eigen zeggen een marktaandeel heeft van 45 procent.

“Klanten zeggen: jullie zullen het wel fantastisch doen. Nu hebben we inderdaad een goed jaar, maar volgend jaar hebben we geen jaar. Door de PE-termijnen is het seizoensgevoelig werk, net zoals een strandtenthouder van het weer afhankelijk is.”

Valt stil
Veel opleiders vrezen het jaar 2019: 2016 is het laatste jaar dat mensen hun diploma’s omwisselen, daarna volgt de eerste PE-termijn van twee jaar, die eindigt op 1 april 2019. “In 2019 valt de motor stil,” vreest Mike Schilperoort van Lindenhaeghe.

boeken 2

Omzetgarantie
Om die klap op te vangen zullen opleiders vraag naar niet-verplichte, bovenwettelijke opleidingen moeten creëren. Dat vraagt echter wel investeringen, zonder dat er een omzetgarantie is. De vraag is of alle opleiders daar geld voor hebben.

Hoewel het ingrijpen van de overheid door het instellen van centrale examens dus een miljoenenmarkt heeft gecreëerd voor de opleiders, heerst ook bij hen onvrede.

Vakmanschap
“Het is goed dat de overheid af en toe de peilstok in de sector steekt, maar het examen zegt niets over vakmanschap,” zegt Chris Baelemans, directeur van opleider Dukers & Baelemans.

Geen garantie
“Af en toe peilen is echt een stap voorwaarts, maar het is geen garantie dat de kwaliteit van het financieel advies verbetert en er daadwerkelijk een cultuurverandering tot stand wordt gebracht. Door de wettelijke verplichting wordt een groot deel van het beschikbare opleidingsbudget bovendien opgesoupeerd. Daardoor lijkt er minder ruimte voor verdieping, dat vind ik jammer. Waar ik bang voor ben, is dat we onszelf door de komst van het wettelijk stelsel gaan wijsmaken dat dit zal leiden tot echt vakmanschap.” Aldus Baelemans.

“Het minimumniveau is gestegen, maar we zijn niet alleen de dalen kwijt, maar ook de pieken,” vult Dik van Velzen aan.

De opleiders worstelen met het nieuwe systeem: hoe zorgen zij ervoor dat er bovenop het wettelijk minimum toch nog een prikkel komt voor financieel adviseurs om in hun eigen ontwikkeling te investeren? Veel opleiders kauwen op dit moment op die vraag en zoeken de oplossing in hun eigen cursusaanbod, maar Lindenhaeghe heeft ambitieuzere plannen.

Plan: Erkend
Mike Schilperoort heeft de afgelopen tijd veel ‘tijd, energie en geld’ gestopt in het ontwikkelen van een plan dat ‘Erkend’ moet gaan heten, en dat moet gaan uitgroeien tot een onafhankelijke beroepsorganisatie die het opleiden van de financieel adviseurs weer terug moet brengen naar de sector.

Het plan van Schilperoort moet 99 euro per jaar kosten en leent diverse onderdelen van andere beroepsgroepen, zoals de bankiers en advocaten. Van de banken wordt bijvoorbeeld de verplichte DSI-screening en registratie overgenomen. Ook moet een eed of gelofte afgelegd worden, net zoals vorig jaar voor de bankiers is ingevoerd.

“Van de advocaten nemen we het ontmoetingsrondje over. Als je als advocaat ingeschreven wordt, maak je een rondje langs de president van de rechtbank en allerlei anderen. Bij ons in de sector valt het me op dat niet alle adviseurs een even goed netwerk hebben. Daarom willen we verplichte werkveldverkenningen, zoals bijvoorbeeld bezoeken aan het Kifid en de AFM. Die laatste wordt vaak als grote boze wolf gezien, maar een fysiek bezoek kan helpen om veel beter door te krijgen waarom de toezichthouder bepaalde beslissingen neemt.”

Alternatief
Ook heeft Schilperoort een alternatief voor de gehate multiplechoicevragen over zaken als integriteit. “Dat is zo niet te meten, maar assessments zijn duur. Wij willen dat mensen twee keer in vier jaar tijd twee van hun adviesdossiers aanleveren ter controle aan een andere geregistreerde. Dat stimuleert dat je van elkaar leert.”

Zelfevaluatie
De twee, en driejaarstermijnen die nu gaan gelden voor het PE-regime, moeten volgens Schilperoort worden vervangen door jaarlijks verplichte PE-programma’s en door een vierjaarlijkse herregistratie. “Bij herregistratie moet dan ook een zelfevaluatie worden gemaakt over onder meer integriteitsvraagstukken. Maar er moet ook worden gekeken hoeveel klachten er over iemand zijn binnengekomen, en of hij in zijn productkeuze niet te veel naar een aanbieder hangt.” Daarnaast is het de bedoeling dat aangeslotenen bij Erkend een verplicht Permanent Actueel-abonnement (PA) afsluiten bij een opleider.

Geen gelopen race
Het Erkend-initiatief is echter nog geen gelopen race en wordt nog niet breed gedragen in de sector. Zo zijn Hoffelijk en Dukers & Baelemans niet erg enthousiast.

Het CDFD uit zich in voorzichtige termen over het plan van Lindenhaeghe. “Het verkeert nog in het ideëenstadium. Als ze 10.000 leden hebben, dan zijn ze blij, maar dan zijn er nog steeds heel veel mensen níét aangesloten. En hoe zorg je dat de vakbekwaamheid van elke adviseur aantoonbaar geborgd is? Daar heb ik nog geen antwoord op.”

CDFD
Volgens Mulder is de financieel adviessector heel versnipperd en is er, in tegenstelling tot de advocatuur en de accountancy, tot nu toe nooit een hechte beroepsgroep met een sterke beroepsorganisatie ontstaan. “Dat het mooi zou zijn als er één horizontale beroeps- of keurmerkorganisatie komt, dat kan ik alleen maar onderschrijven. De overheid zou het uitstekend vinden als die sectordekkend zou zijn.”

Niet voor de hand
Dat Erkend in de plaats zal komen van de centrale PE-examens, ligt volgens het CDFD ‘niet voor de hand’. “Het lidmaatschap van een dergelijk register is op basis van vrijwilligheid. Dat zou vijf stappen terug in de tijd zijn,” stelt Mulder. Vooralsnog blijft staatsbemoeienis volgens het CDFD noodzakelijk om de vakbekwaamheid te waarborgen. “Sommigen dromen er over dat de Staat zich terugtrekt, maar dat is op korte termijn ondenkbaar.”

Live
Schilperoort verwacht echter toch later dit jaar ‘live’ te gaan met Erkend, ofwel als initiatief van Lindenhaeghe, maar liever nog als een op afstand staand, onafhankelijk instituut.

Het hele verhaal met alle reacties staat in am:20 dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel