nieuws

Klijnsma start onderzoek naar gevolgen uitbreiding pensioenregister

Archief

Klijnsma start onderzoek naar gevolgen uitbreiding pensioenregister

De uitbreiding van het Pensioenregister met een weergave van het pensioeninkomen aan de hand van de verwachte AOW-leeftijd, zoals de Tweede Kamer heeft verzocht, is nog geen uitgemaakte zaak. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) wil eerst een impactanalyse laten maken naar de gevolgen ervan.

Klijnsma heeft gesproken met de voorzitter van de Stichting Pensioenregister. Het register werkt aan uitbreidingen die voortkomen uit de Wet pensioencommunicatie, waarbij het register ook voor pensioengerechtigden toegankelijk wordt en er drie pensioenbedragen worden getoond op basis van een pessimistisch, een verwacht en een optimistisch scenario. Deze uitbreidingen worden naar verwachting in de loop van volgend jaar actief. Verder worden acties ondernomen om jongeren meer bij het register te betrekken.

Inconsistente informatie
De stichting heeft zorgen over het tonen van pensioenbedragen op basis van de verwachte toekomstige AOW-leeftijd in Mijnpensioenoverzicht.nl. “De verwachte toekomstige AOW-leeftijd en de verwachte toekomstige pensioen-richtleeftijd zijn aan elkaar gekoppeld. Beide zijn momenteel wettelijk bepaald op 67 jaar. Een wijziging in de AOW-leeftijd staat niet op zichzelf. Een eenzijdige aanpassing van de AOW-leeftijd zou daarmee tot inconsistente informatieverstrekking leiden en verwarring veroorzaken bij de bezoekers van Mijnpensioenoverzicht.nl. Zolang de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd niet wettelijk zijn verhoogd is er onvoldoende basis voor de berekening van de pensioenbedragen”, schrijft Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien zorgt zo’n aanpassing zowel bij het Pensioenregister als bij pensioenuitvoerders voor hogere uitvoeringskosten. Klijnsma laat daarom een impactanalyse maken van de gevolgen die het tonen van de variant op basis van de verwachte AOW-leeftijd met zich meebrengt. “Ik zal uw Kamer over de resultaten daarvan voor de zomer informeren.”

Reageer op dit artikel