nieuws

Dijsselbloem: ‘AFM houdt zich aan begroting’

Archief

Dijsselbloem: ‘AFM houdt zich aan begroting’

De AFM is de afgelopen jaren steevast met haar begroting binnen het kostenkader gebleven. Dat heeft minister Dijsselbloem (Financiën) geantwoord op Kamervragen van de VVD over de toename van de kosten bij de toezichthouder.  Deze kostenstijging wordt veelal doorberekend aan de marktpartijen waarop de AFM toezicht moet houden.

Bij de beantwoording van de vragen wijst Dijsselbloem in de eerste plaats op de extra taken die de AFM op zijn bord krijgt en die een hoger budget vereisen.  Zoals de Wet variabele pensioenen. “De AFM verwacht daarom dat er eerder meer dan minder toezicht nodig zal zijn, ongeacht het aantal pensioenfondsen”,  aldus de minister.

Kostenkader
Gevraagd naar het belang van een begroting die blijft binnen het overeengekomen kostenkader, stelt Dijsselbloem  dat de AFM daaraan voldoet. Dijsselbloem: “In 2014 is de AFM met een realisatie van € 80,9 miljoen binnen het kostenkader van € 86,7 miljoen gebleven. De cijfers over 2015 zijn nog niet vastgesteld, maar de verwachting is dat de AFM ook dan binnen het afgesproken kostenkader van € 88,4 miljoen zal blijven. In 2013 bedroeg de realisatie € 79,1 miljoen bij een kostenkader van € 85,3 miljoen.”

Loonstijging
De VVD wees Dijsselbloem ook op de loonstijging van totaal 3,3 miljoen euro op een totale loonsom van 87,2 miljoen euro bij de AFM waar  toezichthouder De Nederlandsche Bank met een plus van 1,9 miljoen euro op een totale loonsom van 147,4 miljoen euro uitkwam.
Dit is volgens Dijsselbloem geheel te wijten aan de pensioenregeling van de AFM  die duurder uitpakt dan de nieuwe regeling de geldt bij DNB. “De loonmutatie bij DNB is gebaseerd op de geschatte verhoging in de DNB-cao voor 2016, terwijl de loonmutatie bij de AFM ook bestaat uit een stijging van de pensioenlasten.” Inmiddels  is de AFM met haar medewerkers een nieuwe pensioenregeling overeengekomen die vergelijkbaar is met die van DNB.

Reageer op dit artikel