nieuws

Boodschap van het CFD en Adfiz aan David Knibbe van het Verbond

Archief

Boodschap van het CFD en Adfiz aan David Knibbe van het Verbond

Afgelopen week verscheen het eerste interview met David Knibbe (foto) van NN als voorzitter van het Verbond van Verzekeraars in am:20. Adfiz en CFD hebben een boodschap voor de nieuwe voorzitter.

Edwin Herdink van het CFD zegt: ”Ik hoop dat David verzekeraars ervan kan doordringen dat juist een intensieve samenwerking tussen onafhankelijk adviseur en consument een noodzakelijke voorwaarde is om met elkaar een duurzame en betrouwbare sector te bouwen. Hoofdthema’s voor verzekeraars als datamining, social media, execution only en directe distributie zijn logische en interessante ontwikkelingen, maar missen doel als ze niet worden geïntegreerd met intermediaire distributie tot één homogeen model.

“Specifiek in de relatie tot het intermediair vraagt dat om een andere SWO, een andere visie op toegang, een andere visie op beheer en een andere visie op het prijsbeleid. Voldoende uitdagingen voor een nieuwe voorzitter om op te pakken en in samenwerking met de intermediaire organisaties richting aan te geven.” Aldus Herdink.

Adfiz
Enno Wiertsema van Adfiz voegt daar zijn boodschap aan toe: “Wij spreken vaak met het Verbond en we hebben met elkaar goede stappen gezet. Zo hebben we over veel onderwerpen goede afspraken kunnen maken in het kader van de model-SWO. Tegelijk staan er ook nog een aantal belangrijke punten open, waaronder het commerciële gebruik van klantinformatie door verzekeraars.

“Ook met David Knibbe wil ik blijven investeren in samenwerking en werken aan vertrouwen. Vertrouwen tussen ketenpartners is zeer belangrijk voor een goede klantbediening. Nu, maar zeker ook met het oog op de toekomst, waar de klant steeds meer een mix van digitale efficiency en persoonlijke empathie zal verwachten. Vertrouwen dat nodig is voor verdere samenwerking op het digitale vlak, want een goede efficiënte inrichting van de keten moet nu echt snel gerealiseerd worden. Zonder dubbel werk, met minder risico’s op fouten en tegen de laagste kosten voor de klant. De bouwstenen zijn voorradig. Moderne extranetten en moderne systeemhuizen die nu al kunnen koppelen via Aplaza.

“Laten we niet los van elkaar denken dat allerlei ICT-vernieuwingen de samenwerking wel even gaan verbeteren. Het is juist andersom. Het is een kwestie van goede samenwerking die de ICT-vernieuwingen zal verbeteren.” Aldus Wiertsema.

 

 

Reageer op dit artikel