nieuws

Bonus oud-medewerkers SNS Reaal was terecht

Archief

De bonusuitkering voor een aantal oud-medewerkers van SNS Reaal was terecht. Dit oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden na een hoger beroep van de voormalige bank.

Het hoger beroep was voor SNS Reaal een principekwestie. De bank heeft, naar aanleiding van het vonnis van de kantonrechter, de bonus aan alle betrokken medewerkers al uitbetaald. Aan de medewerkers is eveneens meegedeeld dat, ongeacht de uitkomst van de procedure in hoger beroep, de uitbetaalde bedragen niet zullen worden teruggevorderd, zo is te lezen in het vonnis.

In de uitspraak van twee jaar geleden, oordeelde de toenmalige kantonrechter dat de betrokken oud-medewerkers recht hadden op een bonus van € 10.000 plus een schadevergoeding van € 1.000 per persoon, inclusief rente. De Gerechtshof heeft nu dus besloten dat het uitkeren van de bonus terecht was en stelt SNS Reaal daarmee in het ongelijk.

Staatssteun
Aanvankelijk hoopte de bank de bonussen niet te hoeven betalen omdat de financiële buffers te laag waren. Die waren inderdaad te laag, dat was ook de reden voor de nationalisatie begin 2013 en de staatssteun van ruim € 3 mld. Dankzij die steun waren de solvabiliteitsmarges in april 2013, wat de gebruikelijke betaalmaand is voor de bonussen, weer in orde. Hierdoor moest SNS Reaal de bonussen alsnog betalen. Dat de buffers juist door de staatssteun weer op peil waren gebracht, was volgens de rechter niet relevant voor het wel of niet uitbetalen van bonussen.

Reageer op dit artikel