nieuws

Verzekeraars hebben onvoldoende zicht op corruptie

Archief

Verzekeraars hebben onvoldoende zicht op corruptie

Verzekeraars hebben nog altijd onvoldoende zicht op integriteitsrisico’s als corruptie, belangenverstrengeling en omkoping. Dit concludeert toezichthouder De Nederlandsche Bank in haar themaonderzoek Corruptie 2015.  Verzekeraars hebben vooral een blinde vlek voor de persoonlijke netwerken van bestuurder en via zogeheten ‘third parties’. 

DNB concludeert uit de onderzoeken bij grote verzekeraars dat zij in het algemeen onvoldoende structureel zicht hebben op het risico van belangenverstrengeling via de persoonlijke netwerken van bestuurders. Het risico bestaat dat bestuurders via hun nevenfuncties en met name vanwege (financiële) privébelangen in een situatie terechtkomen of lijken terecht te komen, waarin een persoonlijk belang prevaleert boven het belang van de onderneming.

Third parties
Uit de onderzoeken komt naar voren dat vrijwel alle verzekeraars tekortschieten in de identificatie van het third-partyrisico. Dit is het risico van reputatieschade vanwege de relatie met een voor de verzekeraar relevante derde partij, zoals een ‘tied agent’ of een consultant. DNB verwacht van verzekeraars dat ze dit corruptierisico kunnen identificeren en de nodige maatregelen nemen om het risico te beheersen. De toezichthouder constateert echter dat due diligence naar deze third parties nog geen standaardpraktijk is in de sector.

Reageer op dit artikel