nieuws

TVM snapt kritiek bonden niet

Archief

TVM snapt kritiek bonden niet

Transportverzekeraar TVM is verbaasd over de kritiek die vakbonden CNV en FNV hebben op de proef ‘Veilig rijgedrag’. Daarmee wil TVM het aantal ongelukken met vrachtauto’s terugdringen. “Het lijkt erop dat de bonden geen interesse hebben in de veiligheid van de beroepschauffeur”, zegt directeur Verkoop en Marketing Paul Haverkamp.

TVM heeft in overleg met vakbonden en ondernemingsraden van transporteurs een plan gemaakt om het aantal slachtoffers door ongevallen met vrachtwagens te verkleinen. Onderdeel daarvan is dat er een zogeheten eyetracker wordt ingezet die monitort of een chauffeur door de voorruit kijkt en of de ogen open zijn. Tegelijk gaat TVM die gegevens gebruiken om risicoprofielen op te stellen bij het verzekeren van transportbedrijven. Volgens de bonden veroorzaken de camera’s stress bij de bestuurders en worden chauffeurs afgerekend op hun rijgedrag, in plaats van gecoacht. “Het gaat de bonden alleen om arbeidstijden en -voorwaarden. Het is jammer dat men niet mee wil werken aan het verbeteren van de veiligheid op de weg en ook de signalen vanuit hun achterban op dit punt negeren”, reageert Haverkamp op de kritiek.

Inzichten
De proef met 500 vrachtwagens zal niet tot nieuwe inzichten leiden, verwachten de bonden. Dat verbaast TVM: “Voor zover ons bekend bestaat er nog geen systeem waarbij de chauffeur zelf inzicht krijgt in zijn rijgedrag of waarbij de concentratie van de chauffeur tijdens het rijden gemonitord wordt. De bonden geven aan dat bestaande onderzoeken voldoende inzicht geven. Zij hebben hierbij toegezegd deze onderzoeken aan ons te overleggen, tot op heden hebben wij deze echter niet ontvangen. Wij zijn van mening dat de pilot juist leidt tot nieuwe inzichten. We kunnen bedrijven, wegbeheerders en andere betrokken partijen maatwerk leveren als het om het voorkomen van ongevallen gaat.”

Niet verplicht
Volgens TVM wordt het rijgedrag verbeterd door de resultaten voor werkgever en werknemer inzichtelijk en bespreekbaar te maken. “De chauffeur krijgt daarbij de mogelijkheid om een toelichting op bepaalde situaties te geven. De werkgever krijgt vanuit TVM ondersteuning bij het coachen van de chauffeur.” Bovendien is niemand verplicht om mee te doen, zegt Haverkamp: “Tot op heden heeft nog geen chauffeur gemeld dat hij niet mee wil doen, wel heeft een chauffeur zich spontaan als ambassadeur aangemeld. Hij is ervan overtuigd dat het meten van concentratie, om onder andere het smartphonegebruik achter het stuur terug te dringen, echt een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid gaat hebben. Verder zullen wij ook kijken naar de werkdruk voor de chauffeur en naar planning van ritten. Het is echt absoluut onjuist dat de resultaten worden gebruikt om chauffeurs af te reken. De data zal primair worden gebruikt om via concrete acties het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Daar hadden we graag de bonden als bondgenoot bij gehad.”

Reageer op dit artikel