nieuws

Piek arbeidsongevallen rond koffie- en theetijd

Archief

Piek arbeidsongevallen rond koffie- en theetijd

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur en dan vooral in de maanden september, oktober en november. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. 

Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie SZW. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland vrij stabiel gebleven blijkt uit het rapport. De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie, gemiddeld zo’n 600 per jaar. Een sector met een omvang van 740.000 banen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 81 ongevallen per 100.000 banen. In de afvalsector en de bouw vinden relatief de meeste ongevallen plaats, respectievelijk 168 en 142 per 100.000 banen.

Vooral jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar hebben relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, die daarmee ook een kwetsbare groep vormen. Uit het rapport blijkt dat er geen grote verschillen zijn in oorzaken van arbeidsongevallen tussen uitzendkrachten en (vaste) werknemers.

Valgevaar
Ook de oorzaken van arbeidsongevallen verschillen niet wezenlijk voor arbeidskrachten die korter of langer dan een half jaar in dienst zijn. Valgevaar is het risico dat leidt tot de meest ernstige ongevallen, gevolgd door contact met een bewegend object, contact met bewegende delen van een machine en aanrijdgevaar.

Ongevalsdag
Voor de sectoren met de meeste arbeidsongevallen, de bouw en industrie, is onderzocht of er verschillen in oorzaken bestaan tussen arbeidsongevallen aan het begin van de dag of aan het eind van de dag. Deze vergelijking heeft geen verschillen aangetoond.In de horeca vallen de meeste slachtoffers in het weekend. Voor de sector cultuur, sport en recreatie is de ‘ongevalsdag’ de woensdag. In de landbouw, bosbouw en visserij vallen juist de meeste slachtoffers op maandag en dinsdag.

Recessie
Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar vrij constant en ligt rond de 60. Alleen in 2013 was dit aantal naar verhouding hoog, te weten 74. Een verklaring hiervoor is niet gevonden. Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen ligt in de jaren 2013 en 2014 iets hoger dan de twee jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor kan volgens Inspectie SZW zijn dat de economische recessie over het dieptepunt heen is. Ook de  verhoging van de boete voor het niet melden van een arbeidsongeval naar 50.000 euro, per 1 janauari 2013, wordt als mogelijke reden gegeven.

 

Reageer op dit artikel