nieuws

NN bezorgd over schadebedrijf

Archief

Nationale-Nederlanden heeft vorig jaar de winst bijna verdrievoudigd van € 588 mln tot € 1.565 mln bij een krimpende premieomzet van € 9.197 mln, tegen € 9.334 mln in 2014. Het operationeel resultaat is met 32% verbeterd tot € 1.435 (1.086) mln. Toch maakt NN zich zorgen, met name over het Nederlandse schadebedrijf. Daar is de combined ratio boven de 100% gekomen.

Het schadebedrijf, waar het operationeel resultaat in ons land licht daalde tot € 122 (128) mln, vereist extra aandacht, aldus Friese. “We werken aan maatregelen om het technisch resultaat te verbeteren en de kosten te reduceren. We hebben het schadeafhandelingsproces verbeterd en gesleuteld aan de tarieven, maar er is meer nodig.” In het Nederlandse schadebedrijf is de brutopremieomzet gedaald tot € 1.534 (1.566) mln, vooral doordat in Motorrijtuigen de inkomsten terugliepen tot € 309 (343) mln. De combined ratio van het schadebedrijf baart zorgen: die is uitgekomen op 101,5% (99,4%), zodat NN nu 1,5% meer kwijt is aan kosten en schade-uitkeringen dan het aan premies ontvangt. De oorzaak is een verder verslechterde schaderatio van 70,8% (68,8%). Dat lijkt vooral te zitten in slechtere resultaten in de branche Overige varia, waar het operationeel resultaat het meest daalde, en in Brand. In Motorrijtuigen bleef het resultaat negatief, maar kromp het verlies wel: tot € 11 (22) mln. Maatregelen treft NN ook in de vermogensbeheertak: daarvoor heeft NN een reorganisatievoorziening van € 13 mln opgenomen. Het beheerde vermogen is vorig jaar met 4% gedaald tot € 187 (195) mln.

Leven
De verkoop van levensverzekeringen is met 1,5% licht gedaald tot € 1.295 (1.315) mln. In het Nederlandse levenbedrijf staat eveneens kostenreductie centraal. Daar verbeterde het operationeel resultaat tot € 906 (615) mln, maar de premieomzet is geslonken tot € 2.689 (3.084) mln. De koopsomproductie zit in de lift: € 806 (649) mln, terwijl de nieuwe omzet uit periodieke premies in 2015 is gedaald tot € 172 (182) mln. De gestandaardiseerde productie (waarbij de koopsommen voor 1/10 meetellen) is licht gestegen tot € 253 (247) mln. De waarde van de nieuwe productie – de contante waarde van in de toekomst uit te keren opbrengsten uit nieuw gesloten polissen – is afgenomen tot € 6 (14) mln. Dankzij betere beleggingsopbrengsten heeft NN Leven in ons land een nettowinst geboekt van € 1.083 (327) mln. In de rest van Europa hield NN de winst gelijk op € 146 mln bij een premieomzet van € 2.277 (2.327) mln. Het Japanse levenbedrijf is aanzienlijk gegroeid, met een omzet van € 2.678 (2.323) mln.

Groei in hypotheken
In hypotheken profiteerde NN Bank volop van de aantrekkende markt: de verkoop van nieuwe woninghypotheken schoot omhoog naar € 4,3 (2,4) mld, waardoor de portefeuille nu boven de € 10 mld is gekomen. De solvabiliteit van de NN-groep kwam eind 2015 uit op 239% volgens de Solvency II-richtlijnen. Gemeten volgens de nu nog geldende Solvency I-normen bedraagt de solvabiliteit van NN 320% (300%). Volgens topman Lard Friese is de medewerkersbetrokkenheid bij de 11.500 werknemers gegroeid en is ook de Net Promotor Score bij de klanten verbererd. Het belang van ING in NN is in januari verder teruggebracht door terugkoop van aandelen. Het bankconcern heeft nu nog een belang van 14,1% in de verzekeraar.

Reageer op dit artikel