nieuws

‘Naleving zelfregulering door verzekeraars niet verbeterd’

Archief

‘Naleving zelfregulering door verzekeraars niet verbeterd’

Van alle verzekeraars voldoet 42% niet aan een of meerdere onderdelen van de zelfregulering. Dat concludeert de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) uit het self assessment dat de leden van het Verbond van Verzekeraars vorig jaar hebben ingevuld. Twee verzekeraars hebben een sanctie opgelegd gekregen.

Van de 125 getoetste verzekeraars voldeden er 53 niet aan alle onderzochte onderdelen van de zelfregulering. Dat waren 10 van de 64 gedragscodes en bedrijfsregelingen. Er waren 31 maatschappijen die niet aan één code voldeden, 14 hadden twee onderzochte regelingen niet op orde. In 2012 werd voor het laatst een onderzoek gedaan naar de zelfregulering; toen schoot 39% van de verzekeraars op een of meerdere punten tekort. “De twee onderzoeken zijn weliswaar niet volledig te vergelijken omdat de getoetste codes en verzekeraars verschillen, maar we kunnen wel concluderen dat de mate van naleving van de zelfregulering niet echt is verbeterd.”

Aanbevelingen
Bij vijf gedragscodes is meer dan 95% van de verzekeraars compliant, aldus de stichting. De Gedragscode verwerking persoonsgegevens wordt het minst nageleefd: daaraan voldoet 22%. Op basis van de bevindingen beveelt de stichting aan dat verzekeraars bewuster worden gemaakt van welke codes op hen van toepassing zijn: “We hebben enkele malen geconstateerd dat een verzekeraar ervan uitgaat dat een (onderdeel van een) code niet op hem van toepassing is.” Verder zou het Verbond van Verzekeraars leden op het hart moeten drukken tekortkomingen voortvarend aan te pakken. Uit het onderzoek blijkt dat 19% van de verzekeraars periodiek de kennis van de gedragscode toetst.

Het Verbond is te spreken over de resultaten: “Veruit de meeste verzekeraars houden zich goed aan de zelfregulering.”

Reageer op dit artikel