nieuws

Minder eigenrisicodragers teruggekeerd naar UWV

Archief

Minder eigenrisicodragers teruggekeerd naar UWV

Per 1 januari hebben circa 2.300 werkgevers hun private collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering verruild voor een publieke variant bij het UWV. Dat is de helft minder dan een jaar eerder. Adviesbureau Mercer ziet daarin de bevestiging dat de leegloop bij de aanbieders van WGA-eigenrisicodragerpolissen voorbij is: “Het rondshoppen naar de laagste verzekeringspremies lijkt daarmee ten einde.”

Mercer vroeg 63 kleinere en 84 grotere werkgevers waarom zij al dan niet terugkeren naar het UWV. “28% van de kleine en middelgrote werkgevers stapte over naar het UWV, met als belangrijkste reden dat het UWV de premies vaststelt op basis van gemiddelden in de hele branche, wat vaak iets goedkoper is. Ten tweede hebben zij vaak geen WGA-instroom gehad en hebben daarom de voordelen op het gebied van schadelastbeheersing niet zelf ervaren. Bovendien ergeren kleinere werkgevers zich aan de wettelijke verplichtingen die ze hebben bij een private verzekeraar.” Overstappers kiezen niet met het oog op de korte termijn, zegt senior consultant Ramon van Bruchem. “Financieel gezien levert het gemiddeld zo’n € 263 per maand op. Voor de meeste werkgevers in ons onderzoek is dat nauwelijks de moeite.” De verplichtingen van de eigenrisicodrager lijken minder zwaar te wegen naarmate de werkgever eraan went: “Als de verzekeringspremie nagenoeg gelijk blijft – wat voor 69% van de werkgevers dit jaar het geval was – en een terugkeer naar het publieke bestel weinig oplevert, zijn werkgevers geneigd eigenrisicodrager te blijven”, aldus Van Bruchem.

Grote werkgevers
Bij de grote werkgevers is de animo om terug te keren naar het publieke stelsel veel minder: 5% is overgestapt. “Van de eigenrisicodragers blijft 20% bij private verzekeraars omdat zij zelf de regie willen blijven voeren over re-integratie: dat is sneller en effectiever dan re-integratie bij het UWV, waardoor ze al snel minder premie betalen. 18% heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de voor- en nadelen op operationeel en financieel niveau. Slechts 15% blijft eigenrisicodrager uit gewoonte. De overige werkgevers willen niet voor drie jaar naar het UWV, omdat ze positieve ervaringen hebben met het eigenrisicodragerschap.”

De premies van verzekeraars en het UWV lagen de afgelopen jaren ver uiteen, wat shopgedrag van werkgevers in de hand werkte. “Werkgevers hadden, door over te stappen naar de laagste premies, zo’n € 400 mln aan premies kunnen ontduiken. Maar de uitkeringen en re-integratie van zieke werknemers kosten gewoon geld, en dat moet linksom of rechtsom toch betaald worden.” Werkgevers die nu naar het UWV zijn overgestapt, moeten daar minimaal drie jaar verzekerd blijven.

Reageer op dit artikel