nieuws

Kamer wil één wetsvoorstel doorbeleggen na pensioendatum

Archief

Kamer wil één wetsvoorstel doorbeleggen na pensioendatum

De Tweede Kamer ziet het liefst één wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om met de opgebouwde oudedagsvoorziening door te beleggen na pensioendatum. Naast het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) voor een variabele pensioenuitkering kwam VVD-Kamerlid Helma Lodders eerder deze week met de mogelijkheid van een pensioen in pensioeneenheden in plaats van geld. De  Kamer ziet liever een gezamenlijke wet, zo bleek deze week uit het plenaire debat over de initiatieven.

Lodders wil het met de voorgestelde constructie mogelijk maken dat het pensioenfonds kan doorgaan met beleggen, waarbij jaarlijks de waarde van de pensioeneenheden wordt berekend op grond van de beleggingsopbrengsten. Daarmee bestaat kans op een hogere uitkering en het risico op een lagere uitkering is volgens Lodders verantwoord. Haar partijgenoot Aukje de Vries is enthousiast over het voorstel. “Dit initiatiefwetsvoorstel biedt voor ongeveer 1 miljoen mensen met een premie- en kapitaalovereenkomst een extra keuzemogelijkheid en de kans op een hoger pensioen. De VVD staat voor meer keuzevrijheid. Je hoeft niet voor een flexibel pensioen te kiezen, maar je kunt er wel voor kiezen. Ook de keuze voor een vast pensioen, zoals volgens het huidige systeem, blijft gewoon bestaan.” De Vries zou graag zien dat mensen met een al uitkerend pensioen alsnog voor de flexibele variant kunnen kiezen. Ze wil ook weten waarom de pensioenknip, die het probleem van de eenmalige aankoop van een uitkering deels oplost, niet door alle verzekeraars wordt aangeboden.

Ongemakkelijk
Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) vindt twee voorstellen te veel: “Dat betekent dat wij nu in de Kamer een initiatiefwetsvoorstel behandelen van de grootste coalitiepartij en een voorstel van het kabinet, dat anders is vormgegeven maar hetzelfde doel heeft. Dat vind ik hoogst ongemakkelijk. Het zou het allerbeste zijn als de initiatiefneemster en het kabinet samen tot één wetsvoorstel zouden komen. Daarom roep ik beiden ertoe op om dat alsnog te gaan doen.” Van Weyenberg maakt zich verder zorgen over het macrolanglevenrisico wanneer een hele generatie ouder wordt: verzekeraars zullen dan een bufferopslag gaan rekenen, verwacht hij.
Ook het CDA en de SP willen dat er maar één wet komt. SP-lid Paul Ulenbelt noemt het voorstel van Lodders een “pokerpensioen”. Voor CDA-Kamerlid Agnes Mulder is het belangrijk dat pensioengerechtigden zelf bewust kunnen kiezen voor een variabel pensioen en dat de financiële schommelingen beter worden gespreid. De Kamer praat na het krokusreces van volgende week verder over de twee wetsvoorstellen.

Verbond is voor optie-Klijnsma
Het Verbond van Verzekeraars heeft een voorkeur uitgesproken voor het wetsvoorstel van Sociale Zaken “omdat dit wetsvoorstel naast een pensioen in eenheden/beleggingsunits ook andere productinnovaties mogelijk maakt, zoals spreiding van schokken in de tijd en persoonlijke pensioenrekeningen (met risicodeling)”. Het wetsvoorstel maakt bovendien uitkeringen mogelijk die variëren aan de hand van de ontwikkeling van de levensverwachting. “Het ontbreken van die optie in het initiatiefvoorstel van het Kamerlid Lodders zou betekenen dat uitvoering van aanpasbare uitkeringen door premiepensioeninstellingen (PPI’s) niet tot de mogelijkheden gaat behoren. Als ook PPI’s bij pensioeningang een productaanbod kunnen gaan neerleggen, krijgen deelnemers een ruimere keuzemogelijkheid.”

Reageer op dit artikel