nieuws

FNV wil inkomensafhankelijk pensioen

Archief

FNV wil inkomensafhankelijk pensioen

De pensioenopbouw van werknemers zou inkomensafhankelijk moeten worden. Dat zegt Gijs van Dijk, bestuurslid pensioen van de vakcentrale FNV in een interview met het Financieele Dagblad. Hogere inkomens bouwen als het aan hem ligt bij hetzelfde premiepercentage minder pensioen op, lagere inkomens juist meer. Van Dijk’s pleidooi wordt door collega-vakbond VCP niet met gejuich ontvangen. 

Volgens Van Dijk is de maatregel nodig om een ‘perverse solidariteit’ in het pensioenstelsel op te lossen. ‘Op dit moment subsidieert bij sommige fondsen de vuilnisman de hoogleraar’, aldus de FNV’er. Volgens Van Dijk kan zijn voorstel ingevoerd worden zonder verdere veranderingen in de wetgeving.

Zzp’ers
Volgens het FNV-bestuurslid  gaat het om een urgentere kwestie dan het gegeven dat jongeren ten opzicht van ouderen teveel premie betalen. Een vraagstuk dat het kabinet wil oplossen door de ‘doorsneesystematiek’ af te schaffen’.  “Jongeren betalen wat meer, maar ook jongeren worden oud, en dan krijgen ze dat geld weer terug,” aldus Van Dijk. Alleen mensen die halverwege hun carrière als zelfstandige gaan werken, hebben hier volgens hem nadeel van. Dit lost hij liever op door zzp’ers pensioen op te laten bouwen in pensioenfondsen.

Inkomenspolitiek

De Vakcentrale voor Professionals ziet niets in het voorstel van Van Dijk. “Het is onverstandig solidariteit in de pensioenen te ontrafelen. Zeker is dat bij een lagere pensioenopbouw boven de 30.000 euro de middengroepen worden getroffen. Op termijn slaat dit soort ideeën het fundament onder het pensioenstelsel weg”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.  Hij vervolgt: “Er zijn allerlei factoren die de levensverwachting beïnvloeden: man of vrouw, opleiding, woonomgeving en lifestyle. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat deelnemers zelf geen moeite hebben met een herverdeling als gevolg van een wisselende levensverwachting. Per individu is de levensverwachting immers lastig te voorspellen.We moeten opletten dat het debat over de toekomst van het pensioenstelsel niet met inkomenspolitiek wordt vertroebeld.”

 

Reageer op dit artikel