nieuws

Financiële sector heeft op bouwbranche na minste vrouwen in de top

Archief

Financiële sector heeft op bouwbranche na minste vrouwen in de top

Financiële instellingen kunnen de deur van de directiekamer nog wel wat wijder openzetten voor vrouwen, zo blijkt uit een onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Van alle sectoren heeft de financiële branche – op de bouw na – het laagste percentage vrouwen in de directie.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft naar een aandeel van 30% voor vrouwen in de directies van grote bedrijven. Dat lukt nog niet helemaal, zo heeft Graydon becijferd op basis van de gegevens van ondernemingen met meer dan € 1 mln op de balans. Wel krijgen vrouwen steeds vaker een topfunctie toebedeeld. Sinds 2010 is het percentage vrouwen toegenomen van 17,6% naar 19,9%. Gemiddeld is het aandeel van vrouwen in de boardroom 20%. Daarbij kijkt Graydon naar de topfuncties die zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel: directeuren, bestuursleden en commissarissen. “We zien dat de samenstelling van de topposities de afgelopen jaren steeds evenwichtiger wordt. Het aantal vrouwen in bestuurs- en commissarisfuncties neemt elk jaar gestaag toe”, zegt bestuursvoorzitter Marcel van Es van Graydon (foto). “Dat is ook belangrijk omdat eerder onderzoek naar de impact van het individu op een faillissement heeft uitgewezen dat een overwicht van mannen op topposities een hoger risico op faillissementen betekent.”

Financiële sector onderaan
De gezondheidszorg telt het grootste aandeel vrouwen in topfuncties: 32%. Maar dat percentage is wel 6% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ook in het onderwijs is 32% van de topfunctionarissen een vrouw. De horeca (31%) en de sport- en cultuursector (30%) voldoen ook aan het Bussemaker-criterium. Financiële instellingen staan op 19%, ruim 2% meer dan in 2010, maar minder vergeleken met de andere sectoren. Met uitzondering van de bouwnijverheidssector: die doet zijn naam als mannenbolwerk eer aan met slechts 14% vrouwen op topposities.
Vorig jaar bleek uit ander onderzoek al dat vrouwen maar langzaam doordringen tot de top van banken en verzekeraars.

Reageer op dit artikel