nieuws

Eenmalige baten fleuren resultaat Aegon op

Archief

Eenmalige baten fleuren resultaat Aegon op

Aegon heeft haar nettowinst in het vierde kwartaal van 2015 met 20% zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Eenmalige baten uit terugvorderingen en minder verlies door marktschommelingen zorgden voor deze winstsprong naar € 478 mln. Het onderliggende resultaat daalde echter sterker dan verwacht, met 14% naar € 486 mln.

Met name in de Verenigde Staten, de belangrijkste markt voor Aegon, viel de winst uit gewone bedrijfsactiviteiten tegen. Daarnaast heeft de verzekeraar, net als de andere partijen in de branche, veel last van de aanhoudend lage rente. De verkoop van levensverzekeringen daalde hierdoor met 16% tot € 440 mln. De verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen nam toe met 5% tot € 238 mln. Ook in vermogensbeheer pluste de verzekeraar sterk. De bruto-stortingen, met daaraan gekoppeld fee-inkomsten, stegen met 63% tot € 22,3 mld.

Digitale transformatie
Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts: “De sterke groei van ons belegd vermogen, dat voor het eerst in onze geschiedenis de grens van € 700 mld overschreden heeft, is het resultaat van onze strategie om ons te richten op fee-business. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, maken we onze organisatie wendbaarder en efficiënter, en versnellen we onze digitale transformatie. Hierbij is het verlagen van de kosten één van onze belangrijkste financiële doelstellingen. We liggen daarbij goed op schema, met name in de VS.”

Solvency II
De verzekeraar maakte bekend ultimo 2015 een solvabiliteit van rond de 160% te hebben. Dit is onder de vereiste Solvency II-ratio. Het inkoopprogramma van eigen aandelen dat de ratio moet opkrikken, ligt evenwel op stoom. Van de voorziene € 400 mln is sinds 2011 al € 101 mln ingekocht.

Reageer op dit artikel