nieuws

DNB komt met meldpunt misstanden financiële sector

Archief

DNB komt met meldpunt misstanden financiële sector

DNB heeft een Meldpunt Misstanden geopend voor professionals in de financiële sector. Met het meldpunt wil de toezichthouder een extra ingang bieden om misstanden te voorkomen of te beëindigen.

Het nieuwe meldpunt en de aanpak van financieel-economische criminaliteit is onderdeel van het integriteitstoezicht van DNB dat zich richt op een schone en integere financiële sector. “Professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering”, aldus DNB.

Financieel-economische criminaliteit is volgens de toezichthouder geen statisch begrip. “Door de jaren heen komen steeds nieuwe verschijningsvormen aan de oppervlakte. Voorbeelden hiervan zijn de manipulatie van financiële benchmarks (LIBOR-fraude), cybercrime, en vastgoedfraude. ”

Onvoldoende opvolging
De toezichthouder noemt daarnaast ook handel met voorwetenschap, niet naleven van sancties en ander crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte als zaken die kunnen worden aangebracht bij het meldpunt. “Het loket staat open voor wie het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is. Bijvoorbeeld als een instelling geen klokkenluidersregeling heeft, de melder gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen, of als een rechtstreekse melding bij de instelling onvoldoende opvolging krijgt.”

Reageer op dit artikel