nieuws

Conservatrix had negatief eigen vermogen

Archief

Conservatrix had negatief eigen vermogen

Levensverzekeraar Conservatrix had eind 2014 een negatief eigen vermogen en een negatieve solvabiliteit. Dit meldt het Financieele Dagblad op basis van het recent gepubliceerde jaarverslag over 2014. Lagere rentes en een herwaardering van de belangrijkste balanspost zouden tot een enorm verlies hebben geleid. Over 2015 is nog geen verslag uitgebracht.

Het eigen vermogen was eind 2014 €18 mln negatief. De aandeelhoudersfamilie Henny heeft medio dat jaar nog €14,5 mln aan nieuw geld in het bedrijf gepompt, maar de resultaten waren zo slecht dat dit geen soelaas bood. “De mogelijkheden van de aandeelhouder zijn daarmee uitgeput”, aldus het jaarverslag.

De problemen leidden ertoe dat de kleine levensverzekeraar uit Baarn sinds een jaar geen nieuwe polissen meer verkoopt en zich alleen nog richt op de bestaande polishouders,  voor wie €600 mln is gereserveerd. De directie denkt ‘in voldoende mate in staat te zijn om aan de gestelde eisen te blijven voldoen’, staat in het zeer recent gepubliceerde jaarverslag over 2014. Die rapportage is lange tijd uitgesteld omdat er ruzie met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) was over de waarderingsgrondslagen. De totaal vernieuwde directie en raad van commissarissen lijken zich volgens het Financieele Dagblad  nu bij de aanwijzingen van DNB te hebben neergelegd.

Reageer op dit artikel