nieuws

Brussel overweegt jaar uitstel voor MiFID II

Archief

Brussel overweegt jaar uitstel voor MiFID II

Op verzoek van de Europese toezichthouder op de financiële markten Esma heeft de Europese Commissie voorgesteld om de nieuwe richtlijn voor de kapitaalmarkten MiFID II, gepland voor 2017, uit te stellen tot 1 januari 2018. Marktpartijen zijn niet in staat om hun ICT-systemen tijdig aan te passen, zo is de motivatie. De richtlijn heeft vooral gevolgen voor marktpartijen die actief zijn in beleggingen.

Het Europees parlement en de raad van ministers moeten nog instemmen met het voorstel. MiFID bevat veel wijzigingen voor beleggingsondernemingen en stelt hogere eisen aan de informatie die aan beleggers moet worden verstrekt. Bepaalde handelaren voor eigen rekeningen moeten onder de nieuwe richtlijnen in het bezit zijn van een vergunning.
De Commissie wil de richtlijn integraal uitstellen en niet alleen de onderdelen die IT-gerelateerd zijn. De AFM juicht uitstel toe: “Deze regels vergen onder meer veel investeringen in nieuwe data-applicaties. Het is daarvoor nodig dat de AFM samen met de sector de technische uitwerking van de regels verder vormgeeft en dat er genoeg tijd is voor het testen van nieuwe applicaties.”

Reageer op dit artikel