nieuws

Autosloperij krijgt in beslag genomen auto’s terug van verzekeraars

Archief

Autosloperij krijgt in beslag genomen auto’s terug van verzekeraars

De stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft enkele tientallen auto’s en motoren teruggegeven aan autosloperij Penders Altijd Raak in Vlaardingen. Eind januari was door de stichting beslag gelegd op de voertuigen, maar de voorzieningenrechter heeft in kort geding bepaald dat daarvoor onvoldoende aanleiding was.

De beslaglegging volgde op het vermoeden dat de auto’s bij het bedrijf gestolen waren. Het VbV is door het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen om voertuigcriminaliteit te bestrijden. “Een aantal verzekeraars vindt dat ze nog een vordering op de garage hebben”, liet woordvoerder Rudi Buis namens het Verbond van Verzekeraars in januari weten aan het AD. Ook op het vermogen van Penders was beslag gelegd.

In een kort geding heeft de voorzieningenrechter nu beslist dat de beslaglegging volledig moet worden teruggedraaid. Het VbV had in een eerder kort geding al erkend dat de voertuigen “zonder recht en titel” in beslag waren genomen en wilde de partij teruggeven, maar vroeg om een uitzondering voor 11 auto’s en 40 motoren waarvan de identificatienummers onleesbaar waren gemaakt of verwijderd. “VbV heeft ter zitting aangegeven dat zij er principiële bezwaren tegen heeft om die 11 auto’s en 40 motoren, waarvoor zeer sterke aanwijzingen bestaan dat deze van diefstal afkomstig zijn, weer terug in het handelsverkeer te brengen.” Maar de rechter vindt dat onvoldoende grond voor een uitzondering: ook de genoemde voertuigen moeten worden teruggegeven. “Penders wordt vermoed eigenaar van deze zaken te zijn, doch zelfs als zij dat niet is, heeft VbV geen recht om deze onder zich (of haar bewaarder) te houden. Het zonder recht of titel onder zich houden van roerende zaken van Penders is een vorm van eigenrichting van VbV die binnen een rechtsstaat niet te tolereren valt.” Een verzoek om schadevergoeding is door de rechter afgewezen. Het VbV heeft inmiddels aan de uitspraak gevolg gegeven en de voertuigen teruggebracht naar Altijd Raak Penders.

Verlof onder voorbehoud
Volgens advocaat Jasper Bacx, die Penders bijstond, had het VbV eerder om verlof voor beslag gevraagd. “Het verlof was onder voorbehoud verstrekt. Het voorbehoud hield in dat de rechtbank de desbetreffende persoon eerst wilde horen. Alvorens de rechtbank de persoon had gehoord, had VbV de goederen reeds afgevoerd. Het verlof is nadat de persoon was gehoord, niet verstrekt. Het beslag was dus niet toegestaan. De handelingen van VbV zijn dus onrechtmatig. Opvallend heeft VbV vervolgens geweigerd de goederen terug te geven. Hier is het kort geding voor gevoerd.”

Brand en sluiting
De naam van de autosloperij blijkt goed gekozen: het bedrijf is de afgelopen jaren meerdere malen in het nieuws geweest. Zo brak er bij Altijd Raak vorig jaar driemaal brand uit, voor het laatst in november. In oktober 2014 moest het bedrijf op last van de burgemeester zes maanden de deuren sluiten, omdat er -niet voor het eerst- gestolen voertuigen waren aangetroffen. Bovendien bleek Penders de administratie niet op orde te hebben. In 2012 had de politie al 85 motorblokken, 43 auto-onderdelen en 36 voertuigen in beslag genomen die van diefstal afkomstig waren. De betrokkenheid van Penders kon echter niet worden aangetoond.

Reageer op dit artikel