nieuws

Waardering consument voor verzekeraars toegenomen

Archief

Waardering consument voor verzekeraars toegenomen

Het Verbond heeft woensdag 13 januari de resultaten van de nieuwste Consumentenmonitor gepresenteerd. Ook over 2015 is de waardering van de consument voor verzekeraars weer iets toegenomen. Het beeld van verzekeraars stijgt al enkele jaren gestaag, maar de algehele waardering is echter nog niet waar deze moet zijn, vindt het Verbond.

“Het consumentenaandeel met een positief gevoel over verzekeraars was 56% in 2015, in 2010 was dit nog 51%”, vertelt onderzoeker Esther Vlieger. “Het verbeterde beeld van verzekeraars is voornamelijk toe te schrijven aan de verbeterde claimafhandeling bij verzekeringen. Ook de aansluiting van het product op de behoefte van de consument en de kwaliteit van het advies waren positieve factoren.” Negatieve factoren waren onder andere negatieve berichtgeving in de media en premieverhogingen.

De ondervraagde consumenten hebben ook verbeterpunten genoemd: het duidelijk aangeven wat wel en niet gedekt is op de polis, begrijpelijk taalgebruik en goede, digitale informatievoorziening.

Reageer op dit artikel