nieuws

VGZ in volmachten alleen nog met Aevitae verder

Archief

VGZ in volmachten alleen nog met Aevitae verder

Zorgverzekeraar VGZ blijft op termijn met nog maar één volmachtbedrijf zaken doen. De belangrijkste reden daarvoor is kostenbesparing: “Het volmachtkanaal is voor ons bijna tweemaal zo duur”, zegt directeur Commercie en Operations Frank Elion in een gesprek met am. Van de huidige vier volmachthouders Aevitae, IAK, Turien & Co en Caresco blijft alleen de eerste over.

Met de anderen wordt de samenwerking per eerstvolgende contractvervaldatum beëindigd; het laatste contract loopt over twee jaar af. Elion benadrukt dat VGZ zich wel volop blijft richten op het intermediaire en zakelijke kanaal. “We zijn ooit met volmachten begonnen omdat die beter in staat waren om in te spelen op de wensen van de klant en beter maatwerk konden leveren. Maar nu zien we dat de toegevoegde waarde van het volmachtkanaal steeds kleiner wordt, onder meer omdat de producten steeds meer op elkaar gaan lijken. En het gros van de volmachtportefeuille kunnen we zelf prima administreren. We willen onze verzekerden heel graag een top 3-premie aanbieden in combinatie met een goede dekking. Kostenverlaging is dan essentieel en daar kijken wij permanent naar. Daarbij blijkt de volmacht een verhoudingsgewijs duur kanaal ten opzichte van de eigen verwerking.” De rekensom is eenvoudig, zegt Elion. “De tekencommissie is heel fors. Terwijl de meerkosten die we maken om de klant zelf te bedienen, bijna nihil zijn. We houden wel een volmacht aan voor maatwerk. Maar het is beslist geen vertrek uit het intermediairkanaal.”

Groei in zakelijke markt
Integendeel: VGZ wil zijn positie in met name de collectieve markt uitbreiden en heeft het intermediair daar hard voor nodig, zegt Elion. “In de collectieve werkgeversmarkt zijn adviseurs en makelaars hét kanaal. Onze toegevoegde waarde is daar vitaliteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid. De essentie als zorgverzekeraar kun je juist in de collectieve markt goed aanbieden.” VGZ is van oudsher een belangrijke speler in de werkgeversmarkt geweest. “We zijn nu nog steeds een van de drie grootste in die markt, met honderdduizenden klanten.”
VGZ is onder meer actief als risicodrager voor een aantal gemeentelijke regelingen voor minima. “Toen die contracten werden gesloten, konden wij ze niet zelf verwerken. We hebben toen Turien gevraagd om te helpen. Dat hebben ze goed gedaan. Maar nu kunnen wij het zelf. De meerkosten daarvoor zijn ongeveer de helft van de tekencommissie.”

Horizontale collectiviteiten
De kritische kanttekeningen van toezichthouder DNB over het volmachtkanaal zijn geen reden geweest om de aanwezigheid daar terug te schroeven, zegt Elion. Ook de twijfels die zorgautoriteit NZa heeft over het nut van collectiviteiten hebben geen rol gespeeld. “Maar ik ben het niet eens met de NZa wat betreft de zogeheten horizontale collectiviteiten. Wij zijn daar voorstander van. Vooral mensen die niet in een arbeidsrelatie zitten, kun je op deze manier toch korting op de premie geven. Dat geeft de toegankelijkheid van een betaalbare premie een impuls.” Ook het gegeven dat collectiviteitskortingen niet overal hetzelfde zijn, wil niet zeggen dat verzekerden ongelijk behandeld worden, aldus Elion. “Je moet niet naar de korting kijken, maar naar de premie. Soms is een individuele premie lager dan een premie inclusief collectiviteitskorting bij een andere aanbieder. Het gaat erom wat een klant onderaan de streep betaalt.”

Labels
VGZ heeft ervoor gekozen om met Aevitae door te gaan, wat betekent dat de minimacontracten met gemeenten gaandeweg in eigen huis zullen worden beheerd. Via Caresco lopen de portefeuilles van labels als Promovendum en National Academic. “Die namen zullen er straks uitgaan bij VGZ. Maar het is aan CAK, dat de eigenaar is van die labels, om te bepalen of ze een andere risicodrager gaan zoeken of niet.” Het aantal producten en merken zal in elk geval worden teruggebracht. “Dat zijn er nu best veel. En we hebben zelf al veel merken in eigen huis, zoals IZA, UMC, Bewuzt, Univé en Zekur. Die blijven wel bestaan, maar het aantal merken dat nu via volmachten loopt, zal dus worden teruggebracht.”

Reactie Turien
Turien & Co zegt “zowel intern als met diverse externe partijen” te overleggen over de gevolgen van het kwijtraken van de VGZ-volmacht. “Onze strategie richt zich met name op het bedienen van niches en leveren van maatwerk. De afgelopen jaren werd de ruimte hiertoe in de zorgverzekeringsmarkt veelal beperkt door de keuze voor bepaalde (concern)strategieën van de volmachtgevers. Mede gezien het besluit van VGZ heroverwegen wij de strategie voor het zorgverzekeringsbedrijf”, aldus algemeen directeur Peter van Geijtenbeek. Hij denkt eind maart meer te kunnen vertellen. Op het gebied van schadeverzekeringen heeft Turien & Co vorige maand besloten om met meer verzekeraars te gaan samenwerken naast Ansvar, de risicodrager uit eigen stal. Die heeft eind vorig jaar de schadeportefeuille van Zurich overgenomen, de partij waarvoor Turien jarenlang als wettelijk vertegenwoordiger opereerde.

Reageer op dit artikel