nieuws

Stichting Renteswapschadeclaim klaagt Rabobank aan bij AFM

Archief

Stichting Renteswapschadeclaim klaagt Rabobank aan bij AFM

Stichting Renteswapschadeclaim heeft bij de AFM melding gemaakt van valsheid in geschrifte door de Rabobank in een aantal renteswapdossiers. De bewijzen hiervan heeft de stichting in een gesprek aan de AFM overhandigd.

Volgens de Stichting hebben medewerkers van de Rabobank zich stelselmatig schuldig gemaakt aan antedateren van documenten die de rechtspositie van de swaphouder schaden. Door het antedateren lijkt het alsof klanten van de Rabobank al bij het aangaan van de renteswap volledig op de hoogte waren gesteld en akkoord waren gegaan met de werking van de renteswap, terwijl dit volgens de Stichting Renteswapschadeclaim niet het geval was.

“Onder meer onder dreiging van opzegging van lopende financieringen worden swaphouders door de Rabobank gedwongen alsnog een handtekening te zetten onder documenten die dan worden gedateerd op een datum die al ruimschoots is verstreken. bijvoorbeeld 2006, 2007 of 2008”, zo meldt de Stichting aan de AFM.

Bankierseed
Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim: ”De potentiële schade in het renteswapdossier is zo groot dat bij de Rabobank kennelijk alles is geoorloofd. Ook valsheid in geschrifte die vanwege de omvang waarmee het voorkomt, wel van bovenaf moet zijn opgedragen. De bankierseed die door alle Rabobank medewerkers gezamenlijk in 2015 is afgelegd wordt met voeten getreden. Wij hebben hiervan gedocumenteerd melding gemaakt bij de AFM en verwachten dat er hard zal worden opgetreden. Bovendien overwegen we stappen tegen individuele bankmedewerkers.”

Stichting Renteswapschadeclaim heeft al 111 Rabobanken gedagvaard, is in gesprek met ABN AMRO voor een buitengerechtelijke oplossing en heeft de dagvaarding tegen ING Bank in voorbereiding.

Reageer op dit artikel