nieuws

Pensioenfondsen komen slecht uit stresstest

Archief

Pensioenfondsen komen slecht uit stresstest

De Nederlandse pensioensector is slecht in staat om schokken op de financiële markt op te vangen, zo blijkt uit de eerste stresstest voor pensioenfondsen die de Europese toezichthouder Eiopa vorig jaar heeft uitgevoerd. De resultaten zijn dinsdag bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de buffers te klein zijn en het risicoprofiel te hoog.

Eiopa heeft gekeken naar zogeheten slechtweerscenario’s als neerwaartse schokken op de aandelenkoersen en in de rente. De test is gedaan op basis van de cijfers over 2014. De Nederlandse fondsen die zijn getest – namen zijn niet bekendgemaakt – zijn goed voor ruim 50% van de Nederlandse pensioenfondsbeleggingen.

Drie scenario’s
Er zijn drie scenario’s doorgerekend: het eerste bestaat uit een combinatie van sterk dalende zakelijke waarden als aandelen en vastgoed, een dalende rente en stijgende spreads. Het tweede scenario is een variant op het eerste, waarbij de rente meer daalt, maar de zakelijke waarden minder dalen. Ten derde is een scenario doorgerekend waarbij de levensverwachting met 20% stijgt. Nederlandse pensioenfondsen zijn vooral gevoelig voor de eerste twee scenario’s. “De belangrijkste reden hiervoor is dat de Nederlandse pensioensector een relatief grote portefeuille zakelijke waarden kent en het renterisico beperkt wordt afgedekt. De impact van de langleven-schok is voor Nederlandse pensioenfondsen beperkter”, aldus DNB in een toelichting.

De kwetsbaarheid van de pensioenfondsen komt doordat de lage rente een flinke hap uit de aanwezige financiële buffers heeft genomen. “Het is belangrijk dat pensioenfondsen hierover realistisch en helder zijn naar hun deelnemers. In het pensioentoezicht kijkt DNB in 2016 daarom nadrukkelijk naar de financiële opzet van pensioenfondsen en de manier waarop pensioenfondsen de deelnemers informeren over hun financiële positie.”

Moeilijk vergelijken
De resultaten in de diverse landen zijn slecht vergelijkbaar vanwege de diversiteit van de verschillende pensioenstelsels, aldus DNB. Risico’s zijn bij de nationale toezichtrichtlijnen vaak impliciet gemaakt door een hoge rekenrente te hanteren. Daarom zijn de resultaten ook gepresenteerd op basis van een ontwerp voor een toezichtraamwerk met gelijke waarderingsregels. “Dat laatste raamwerk maakt onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten uit de stresstest beter mogelijk.” In veel Europese landen liggen de risico’s vooral bij de werkgevers, terwijl in Nederland de risico’s door de lage dekkingsgraden vooral bij de deelnemers liggen.

Lees hier het Eiopa-rapport

Reageer op dit artikel