nieuws

Evaluatie provisieverbod (4): Hans Schoonwater

Archief

Evaluatie provisieverbod (4): Hans Schoonwater

De evaluatie van het provisieverbod komt eraan. In 2017 zullen de overheid en de marktpartijen zich buigen over de voordelen en nadelen van de ingrijpende maatregel. Am: neemt naar aanleiding van een blog van Jurjen Oosterbaan alvast een voorschot op die evaluatie en vraagt een aantal prominenten uit de branche om hun voorlopige evaluatie te delen. Vierde in de serie is Hans Schoonwater, algemeen directeur van CFSN Kredietendesk.

Zoals door Jurjen Oosterbaan is aangegeven is het centrale doel van het in 2013 ingevoerde verbod op provisie, het streven om de consument tot een betere besluitvorming te laten komen rondom de aanschaf van financiële producten, sturing door aanbieders te voorkomen en om de adviseur nadrukkelijker te positioneren aan de zijde van de consument. Mijns inziens doelstellingen waar wij beslist allemaal achter staan.

Als serviceprovider gefocust op de ondersteuning en begeleiding van het intermediair ten behoeve van de verstrekking van consumptief krediet aan de cliënten richt ik mij met name op vraag 8 gesteld in de blog. De vraag die hij stelt betreft de ratio om provisie op consumptief krediet als wettelijk verplichte beloningsvorm te handhaven en voor hypothecair krediet te verbieden.

De ratio
De toenmalige minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft in zijn nota ‘Uitwerking regelgeving provisieverbod’ van 13 april 2011 de essentie van de beslissing op het verbod om de consument rechtstreeks een vergoeding te vragen uiteengezet. Dit is namelijk met name ingegeven ten einde hit-and-run praktijken in de markt van consumptief krediet te bestrijden en te voorkomen.

Geslaagde visie van de wetgever!
We kunnen anno 2016 stellen dat die doelstelling overduidelijk is gerealiseerd. Het heeft namelijk in het kader van winstbejag geen enkele zin meer om consumenten tegen forse marketingkosten te bewegen hun lening over te sluiten om vervolgens wellicht slechts een enkele euro per maand meer provisie te ontvangen. Dergelijke partijen, bij u als branchegenoot ook genoegzaam bekend, zijn dan ook geheel uit de markt verdwenen.

Een belangrijk verschil ten opzichte van een hypothecair krediet is dat bij consumptief krediet de bedragen doorgaans veel lager zijn en het een geheel ander realisatietraject is. Consumptief krediet is toch een relatief ‘sneller’ product waar geheel andere factoren een rol spelen. Bij een verbod op provisie voor consumptief krediet zou wederom direct een oversluitmarkt gecreëerd worden waardoor de bovengenoemde doelstellingen die de overheid juist wenste te bereiken in rook opgaan en een nieuwe hit-and-run markt op de loer ligt.

Onafhankelijk intermediair
Het is verder een goede zaak dat de concurrentie in de markt van consumptief krediet aan aanbiederszijde inmiddels sterk is toegenomen. Er valt weer genoeg te kiezen en dat is in het voordeel van de consument. Maar dan moet een adviseur daar ook gebruik van (kunnen) maken. Het onafhankelijk intermediair doet er goed aan die concurrerende markt dan ook te benutten teneinde voor hun klant het meest gunstige en passende product te selecteren.

Met name de overgrote groep van relatief kleine kantoren maakt veelal gebruik van serviceproviders die (vrijwel) alle aanbieders kunnen betrekken in het offertetraject om zo het best passende product aan hun klant te kunnen adviseren. Wanneer er een provisieverbod zou gaan gelden voor consumptief krediet, heeft dat waarschijnlijk tot gevolg dat de rechtstreekse fee, benodigd om alle partijen rendabel hun werkzaamheden te kunnen laten verrichten, zodanig buitenproportioneel zijn ten opzichte van de relatief kleine bedragen in vergelijk met hypotheken, dat de consument dat niet bereid zal zijn te betalen en dat dit ook niet redelijk is om te vragen. Een grote groep van min of meer afhankelijke consumenten zal dan worden afgesneden van de toegankelijkheid van onafhankelijk en objectief advies.

In het belang van de klant zullen de genoemde factoren zwaar moeten wegen, om niet weer af te glijden naar de ongewenste situaties zoals die in het verleden gangbaar waren in de consumptief kredietmarkt. Ik voorzie dan ook niet dat er een uitbreiding van het provisieverbod zal komen en overigens ook niet dat de huidige regelgeving met betrekking tot het provisieverbod zal worden ingetrokken. Dit aangezien de huidige regelgeving prima voldoet en de doelstellingen die daarmee destijds werden beoogd gerealiseerd worden.

Bekijk alle bijdrages aan deze serie hier.

Reageer op dit artikel