nieuws

Allianz brengt pensioenstelsels in kaart

Archief

Allianz brengt pensioenstelsels in kaart

Allianz heeft de Global Pension Atlas geïntroduceerd. Het is een interactieve tool die wereldwijd pensioensystemen in kaart brengt.

De online atlas geeft onder meer inzicht in de financiële duurzaamheid van pensioenstelsels en de mate waarin pensioenen in een adequaat pensioeninkomen kunnen voorzien. Allianz wil hiermee kennis delen over pensioenproblemen en -successen in andere landen. “Met de atlas kunnen overheden onder meer leren van de aanpak die andere landen hanteren en het eigen pensioenbeleid toetsen aan de hand van de atlas. Internationale bedrijven hebben met onze atlas een extra middel in handen om invloed uit te oefenen op hun eigen pensioensysteem en indirect op dat van andere landen,”, zegt Frans van Liempt, manager pensioenbureau Allianz Nederland.

In de atlas staat op nummer 1 in de lijst van landen die hun toekomstige pensioenvoorzieningen op orde hebben. In de houdbaarheidsindex neemt Nederland de 5e plaats in.

Reageer op dit artikel