nieuws

Adviseurs doen voorstel voor behandeling dga-pensioen bij scheiding

Archief

Adviseurs doen voorstel voor behandeling dga-pensioen bij scheiding

De RPA (Register Pensioen Adviseurs) en de SPA (Samenwerkende Pensioen Adviseurs) hebben samen een pamflet opgesteld met naar eigen zeggen een pragmatische handreiking voor verdeling van het opgebouwde pensioen bij scheiding in verband met omzetting naar het Oudedagsparen in Eigen Beheer (OSEB).

Het ministerie van Financiën zinspeelt al enige tijd op een wijziging van de regels voor pensioenopbouw in eigen beheer door ondernemers. “De beroepspraktijk draagt voor een groot gedeelte een fiscale vereenvoudiging van het pensioen in eigen beheer”, aldus beide organisaties. “Daarbij mogen echter geen onaanvaardbare civiele risico’s ontstaan voor de dga en zijn/haar partner.”
Binnenkort worden de pensioenplannen in de Tweede Kamer besproken. “De bedoeling van het pamflet is de Tweede Kamerleden concrete oplossingsrichtingen te bieden, zodat zij deze aan staatssecretaris Wiebes kenbaar kunnen maken. Wiebes heeft hiertoe in zijn brief van 17 december 2015 opgeroepen.”

Twee oplossingen

Als een directeur-eigenaar overstapt op de OSEB-regeling, moet de partner meetekenen. In deze regeling heeft de partner geen civielrechtelijke aanspraak op pensioen. “Als de partner een scheiding voorziet, dan blokkeert deze logischerwijs de overgang naar de OSEB”, zo schetsen RPA en SPA de problematiek. Daarvoor hebben zij twee oplossingen bedacht, die in het pamflet zijn uitgewerkt. De dga zou de fiscale reserve van het pensioen in eigen beheer kunnen omzetten naar een beschikbarepremiereserve, om deze vervolgens vlak voor de pensioendatum om te zetten in een OSEB. Een tweede alternatief is om de OSEB-reserve onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding te laten vallen.

Lees hier het pamflet:

[download]

 

Reageer op dit artikel